28.11.2012

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Varhaiskasvatus säilytettävä laadukkaana

Pääministeri Jyrki Katainen on kertonut haluavansa käydä läpi Suomen perhe-etuudet ja selvittää, miten äidit saataisiin palaamaan nopeammin työelämään. - Jos kotihoidon tukea leikataan tai kotihoidon tuki lakkautetaan, eivät lapset saa joutua maksumiehiksi. Lasten laadukas päivähoito on turvattava, puheenjohtaja Paavola vaatii.

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola haluaa säilyttää varhaiskasvatuksen laadukkaana ja vanhemmilla mahdollisuuden hoitaa lapsia kotona. Pääministeri Jyrki Katainen on kertonut haluavansa käydä läpi Suomen perhe-etuudet ja selvittää, miten äidit saataisiin palaamaan nopeammin työelämään. - Jos kotihoidon tukea leikataan tai kotihoidon tuki lakkautetaan, eivät lapset saa joutua maksumiehiksi. Lasten laadukas päivähoito on turvattava, puheenjohtaja Paavola vaatii.

Jos lasten kotihoidon tukea tullaan rajaamaan, on varmistettava päivähoidon kestävyys. Jo nyt etenkin kasvualueilla on kuntia, joilla on vaikeuksia päivähoitopaikkojen löytämiseksi jokaiselle tarvitsijalle.  Lapsen ja perheen etu olisi päästä lähimpänä kotia olevaan hoitopaikkaan niin halutessaan. Äitien mahdollinen osa-aikatyö tukia leikkaamalla ei saa vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatua heikentävästi. Osa-aikahoitoon tulevien lasten määrän lisääntymiseen tulevaisuudessa pitää varautua ennakolta. Ryhmäkokoja ei saa kasvattaa hätäratkaisuna. On turvattava riittävän pienet ryhmät sekä asianmukaiset tilat laadukkaan päivähoidon toteutumiseksi.   

Päivähoidon laatuun vaikuttaa lasten määrä päivähoitoryhmässä. SuPerin näkemyksen mukaan päivähoitoryhmät ovat jo nyt liian suuria ja hoitajat ovat jaksamisensa äärirajoilla. Lasten kehityksen kannalta suuret ryhmät ovat haitallisia: melutaso kasvaa, eikä lapsia pystytä huomioimaan yksilöllisesti. Liian suuret ryhmät ovat myös selkeä turvallisuusriski. Lasten kasvua ja kehitystä pystytään tukemaan paremmin riittävän pienissä lapsiryhmissä.

SuPer asettaa odotuksia uudelle varhaiskasvatuslaille. Ryhmäkoolle on säädettävä rajat. SuPer on laatinut teesit lasten päivähoidon kehittämiseksi. Yksi teesien tärkeimmistä sisällöistä on puuttuminen päivähoidon suuriin ryhmäkokoihin. SuPer on huolissaan myös tilojen riittävyydestä ja asianmukaisuudesta. Kaikkiaan koulutettujen lähihoitajien riittävyys tulee varmistaa myös jatkossa, kun koko sosiaali- ja terveysalaa uhkaa työvoimapula.

SuPeriin kuuluu yli 82 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085