13.3.2014

Tiedote: Vuorotteluvapaan käyttö vaikeutuu hoitoalalla

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola pitää lähi- ja perushoitajien näkökulmasta käsittämättömänä työ- ja elinkeinoministeriön tavoitetta ajaa vuorotteluvapaajärjestelmä alas. Lähi- ja perushoitajien työurien pituus on noussut tasaisesti hallituksen toivomalla tavalla. Vuorotteluvapaalle pääsyllä on ollut SuPerin näkemyksen mukaan ehdottomasti positiivinen vaikutus työssä jaksamiseen.

Mikäli hengähdysmahdollisuutta ei ole, yhä useampi hoitaja päätyy sairauslomalle ja ennenaikaisesti eläkkeelle. Vuorotteluvapaalle pääsyn edellytysten tiukentaminen on siten täysin ristiriidassa työssä jaksamisen tukemisen ja työurien pidentämisen tavoitteiden kanssa.


Vuorotteluvapaasijaisten saaminen on jo nykyisillä edellytyksillä vaikeaa, mutta uudet vaatimukset tekevät sen käytön hoitoalalla käytännössä lähes mahdottomaksi. 90 päivää työttömänä olleita lähi- ja perushoitajia on vähän, vaikka työttömyysajan tarkastelujakso ulottuisi 14 kuukauteen.

Alle 25-vuotiaat ja alle 30-vuotiaat vastavalmistuneet jäävät muutosten ulkopuolelle. Heihin sovelletaan jatkossakin nykyistä yhden päivän työttömyysedellytystä. Käytännössä kuitenkin nuoria otetaan nihkeästi kokeneiden vuorotteluvapaalle haluavien tilalle.

Vuorotteluvapaan käytössä tapahtuneita muutoksia tarkastellaan kahden vuoden kuluttua.
- Toivottavasti viimeistään silloin todetaan, että vuorotteluvapaan ja muiden työssä jatkamista ja jaksamista tukevien keinojen poistaminen ei ole järkevää, puheenjohtaja Paavola sanoo.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085