24.5.2011

SuPerin puheenjohtaja Palomäki ammattiosastojen puheenjohtajapäivillä 24.5.2011: Vanhustenhoidon ennakollinen valvonta on ensisijaisesti työnantajan vastuulla

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäki nostaisi 
vanhustenhoidon henkilöstömitoitusta nykyisestä suosituksesta ja vaatii mitoitusta 
lausuntokierroksella olevaan ikälakiin.

- Riittävä henkilöstömitoitus on 0,8 ottaen huomioon hoitoisuusaste. 
Joissakin tilanteissa henkilöstömitoituksen on oltava tätäkin suurempi, Palomäki vaatii. 
Lakiesityksessä on työntekijän ilmoitusvelvollisuus havaituista epäkohdista ja uhkista. - Tämän 
tulisi käytännössä olla ilmoitusoikeus. Tarvitaan aitoa avoimuutta, jotta työntekijöillä on todellinen 
mahdollisuus kertoa epäkohdista, myös tiedotusvälineille, Palomäki kertoo.

Vanhustenhoidon ongelmat ovat sekä laitos- että kotihoidossa. Ongelmana ovat liian pieni 
henkilöstömäärä hoitotehtävissä, kouluttamaton henkilöstö sekä johtamisongelmat. Nykyiset 
suositukset eivät ole riittäviä, sillä vanhusten hoitoisuus on lisääntynyt. Nykyisten suositusten 
mukaisella henkilöstömäärällä ei voida turvata hyvää hoitoa. Lisäksi suosituksia ei monin paikoin 
ole noudatettu, vaan henkilöstömitoitus on jäänyt jopa alle minimin, Palomäki kertoo.

On tärkeää, että mitoitusten ohella otetaan valmistelussa kantaa myös taloudelliseen resurssointiin. 
Kuntien väestörakenteen muuttuessa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kunnissa kasvavat 
entisestään. Monet kunnat ovat liian pieniä ja heikkoja rahoittamaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut. - Valtion on korvamerkittävä rahaa vanhustenhoidon kuntoon saattamiseksi, Palomäki 
vaatii.

Lakiesitykseen sisältyy työntekijän velvollisuus ryhtyä toimiin, kun havaitsee toiminnassa 
epäkohtia tai uhkia. - Ennakollinen valvonta on ensisijaisesti työnantajan vastuulla, Palomäki 
muistuttaa. - Työntekijällä tulisi olla ilmoitusvelvollisuuden sijaan ilmoitusoikeus havaitsemistaan 
epäkohdista.

SuPeriin on tullut useita yhteydenottoja koskien tilannetta, jossa työnantaja on purkanut työsuhteen 
vedoten työntekijän lojaliteettivelvollisuuden rikkomiseen. Näissä tilanteissa työntekijä on 
ilmoittanut havaitsemistaan epäkohdista palveluorganisaatiolle tai valvontaviranomaiselle. - 
Ilmoitusvelvollisuutta noudatettaessa työntekijän oikeusturva on taattava lainsäädännössä, Palomäki 
vaatii.

SuPerin ammattiosastojen puheenjohtajapäiville 24.-25.5.2011 kokoontuu noin 170 puheenjohtajaa 
ympäri Suomen. Päivien aikana keskustellaan ajankohtaisista asioista.

SuPeriin kuuluu yli 77 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä 
sektorilla.

Lisätietoja: puheenjohtaja Juhani Palomäki, 044 569 2634