17.1.2013

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: ETLA:n esittämä nollakorotus ei ole mahdollinen pienipalkkaisille

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola tyrmää ETLA:n esityksen palkankorotusten nollalinjasta. Jos pienipalkkaisen työntekijän ostovoima heikkenee, tulee se vaikeuttamaan hänen perheensä päivittäistä elämistä. Se tulee myös johtamaan palvelujen kotimaisen kysynnän laskuun ja synkentää näin työllisyystilannetta.

ETLA esittää aikalisää sosiaali- ja terveydenhuollon sekavassa uudistushankkeessa ja epäilee myös vahvasti vahvojen peruskuntien varaan rakennetun kuntarakennehankkeen onnistumista. ETLA toteaa myös, että kuntakoon kasvattaminen ja kuntien lukumäärän vähentäminen eivät tehostaisi palvelutuotantoa merkittävästi. – Kuntakoon kasvattaminen ei saa olla itseisarvo, säästöt tulevat todellisesta toiminnan kehittämisestä, Paavola toteaa.

SuPer on tehnyt ratkaisuesityksen sote- sekä kuntarakenneuudistukseen. ETLA:n esitys on samansuuntainen. ETLA esittää, että ainakin terveyspalveluiden järjestämisvastuu keskitetään korkeintaan 20 alueelliselle organisaatiolle. SuPer on esittänyt vielä suurempia rahoitus- ja vastuualueita ja pitää tärkeänä, että myös sosiaalihuollon tehtävät saatetaan samoihin vastuualueisiin. Näin estetään keinottelu rajanvedosta ja saavutetaan riittävät säästöt.

Kuntarakennetta ei pystytä väkisin järkevällä tavalla muuttamaan. Jos sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ratkaistaan, seuraa kuntarakenne nopeasti perässä. Saattamalla erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja kaikki sosiaalihuollon tehtävät saman päätöksenteko-organisaation ja rahoituspohjan alle, saadaan säästöjä, joita nyt lukuisilla erilaisilla malleilla yritetään hakea. SuPerin esittämällä mallilla palvelut voidaan turvata vuosikymmeniä ja uuden kunta- ja sotereformin tarvetta ei tule aina hallituksen vaihtuessa. Tässä olisi vastaus myös ETLA:n esittämään julkisesti rahoitettujen palveluiden rahoittamiseen.

ETLA esittää arvonlisäverotuksen kiristämistä, joka vaikuttaa pienipalkkaisten ostovoiman kysyntään ja työllisyyteen ja voi jopa lisätä harmaan talouden ilmiöitä. Ratkaisua on lähdettävä etsimään progressiivisen tuloverotuksen suunnalta. Sitä on lievennetty vuosia niin paljon, että meillä on putoamassa pohja julkisten palvelujen rahoitukselta. Tämä on johtanut varallisuus- ja tuloerojen voimakkaaseen kasvuun ja vienyt pohjaa poishyvinvointiyhteiskunnalta. Verotulojen keräämiseksi olisi pöydälle nostettava jälleen transaktioverotus, jolla pystyttäisiin paneutumaan pörssi- ja rahalaitospelureiden keinotteluun. Suomi voisi tässäkin asiassa olla edelläkävijöiden joukossa koko EU-alueella. Etelä-Euroopasta löytyy hälyttäviä esimerkkejä, kun veroja ei ole osattu kerätä tai niitä ei ole haluttu maksaa. Sitä mallia SuPer ei Suomeen halua.

SuPer on samaa mieltä ETLA:n kanssa siitä, että tehottomiin yritystukiin on puututtava. Jopa TEM:n omat tutkimukset osoittavat suuria puutteita näissä yritystuissa.

SuPeriin kuuluu yli 82 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085