5.6.2015

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola hallitusohjelmasta: Rahoituspäätökset tekevät sote-uudistuksesta todellisen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola odottaa hallitusohjelmaan konkreettisempia päätöksiä sote-uudistuksen osalta. Hallitusohjelmassa suurimmat säästöt on suunniteltu saavutettavan sote-uudistuksen lisäksi koulutuksen uudistuksen ja yhteiskuntasopimuksen avulla. Yhteiskuntasopimuksella talouden tervehdyttämisvastuu kohdistetaan työmarkkinajärjestöille ja palkansaajille. – Vaikka palkansaajat ymmärtävät taloudellisen ahdingon, on vaadittavien säästöjen löydyttävä aidosti neuvottelemalla, Paavola vaatii.

Hallituksen lupaus luoda uusi sote-malli on merkittävä. Vasta rahoituspäätökset tekevät sote-uudistuksesta konkreettisen. Ennen päätöksiä mallia on erittäin vaikea viedä käytäntöön. – Uudistuksessa on kuitenkin muistettava mikä on sen perimmäinen tarkoitus eli sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistäminen sekä luoda yhdenvertaiset ja yhtenäiset palvelut kansalaisille, Paavola muistuttaa.

Säästölistalla on myös julkisten palvelujen tehostaminen. – Vaikka taloudellinen tilanne on heikko ja julkisten palvelujen tuloksellisuutta aiotaan tehostaa, säästöt eivät lähtökohtaisesti saa tarkoittaa henkilöstömäärän vähennyksiä, SuPerin puheenjohtaja Paavola sanoo.

Laadukas koulutus on sijoitus tulevaisuuteen

Lähihoitajakoulutus on pidettävä edelleen kolmevuotisena ja sen laaja-alaisuus on turvattava. Toisen asteen tutkintoja uudistettiin 2000-luvun taitteessa, jolloin tutkinnot pidennettiin 2,5 vuodesta kolmeen vuoteen. Perusteluina tällöin olivat yleisen jatko-opintokelpoisuuden mahdollistaminen ja laaja-alaisen ammattitaidon saavuttaminen.

Lähihoitajatutkinnon lyhentäminen ei suoraviivaisesti aikaistaisi valmistuvien lähihoitajien nopeampaa työllistymistä. Nuorimmat työntekijät olisivat valmistuessaan vasta 17-vuotiaita. Tästä syystä vuorotyön ja psyykkisesti sekä fyysisesti liian kuormittavien töiden teettäminen ei ole lain mukaan mahdollista.

Hallitusohjelmassa on tavoitteena lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Nykyisillä henkilöstömäärillä opetusvelvollisuutta on kuitenkin mahdotonta lisätä työpaikoilla toteutettavaksi. Jo nyt lähi- ja perushoitajat joutuvat tekemään osan esimerkiksi kirjallisista arvioinneista omana aikanaan.

Hallitusohjelmaan kirjattu kelpoisuusehtojen joustavoittaminen ei saa johtaa työn kuormittavuuden nousuun tai koulutetun hoitohenkilöstömäärän laskuun.

Taloudellinen tilanne vaatii varmasti kipeitä ratkaisuja, mutta ratkaisujen seuraukset on kyettävä ennakoimaan ja ne eivät saa aiheuttaa entistä suurempia ongelmia. – SuPer haluaa olla mukana neuvottelemassa ja päättämässä toimenpiteistä, joilla vahvistetaan eri toimijoiden välistä luottamusta, Paavola sanoo.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085