24.3.2014

Tiedote: Henkilöstö otettava mukaan sote-alueiden valmisteluun

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola tukee eilen julkistettua sote-mallia. Valittu malli turvaa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen ja toimivuuden vuosikymmeniksi. SuPer esitti tätä nyt valittua mallia uudeksi sote-malliksi ensimmäisen kerran yli neljä vuotta sitten. Liitto on ollut huolissaan siitä, etteivät kunnat ole pystyneet tuottamaan ja kustantamaan sellaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, joita kansalaisilla on oikeus odottaa. SuPer on ollut huolissaan myös hoidon laadusta, kun asiakkaiden tiedot eivät kulje jouhevasti hoitopaikkojen välillä.
 
Nyt valittu malli rakentuu viiden erva-alueen eli nykyisen erityisvastuualueen varaan. Alueet päättävät, miten kuntien rahat jaetaan. SuPerin mukaan paras vaihtoehto sosiaali- ja terveyshuollon rakentumiseen on malli, jossa erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja koko sosiaalitoimi ovat kokonaisuudessaan samojen järjestämisvastuualueiden alaisuudessa ja laaja rahoituspohja antaa nykyistä järjestelmää laajemmat toimintaedellytykset.

Pirstaleinen palvelujen tuottajaorganisaatio on estänyt tehokkaasti hoiva- ja hoitoyksikköjen välisten tietojen siirtymisen. Keskitetyllä mallilla voidaan purkaa turhia kustannuksia, lyhentää odotusaikoja vastaanotoille ja tehostaa tiedonkulkua asiakkaan hoidossa.

Sote-uudistuksessa on tärkeää, että henkilöstö otetaan mukaan uusien sote-alueiden valmisteluun. Tässä yhteydessä on myös uudistettava kuntien valtionosuusjärjestelmä, terveydenhuollon monikanavarahoitus sekä laadittava palveluja turvaava lähipalvelulainsäädäntö, jotta palvelut pysyvät kohtuullisella etäisyydellä.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.
 
Lisätietoa:
puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085