4.12.2012

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Kotihoidossa työskentelevistä lähi- ja perushoitajista reilusti yli kolmannes kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa työssään

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kohtaaman väkivallan lisääntymisestä.  SuPerin vuonna 2012 jäsenilleen teettämän työhyvinvointiselvityksen mukaan kotihoidon työntekijöistä reilusti yli kolmannes ilmoitti kokeneensa väkivaltaa tai sen uhkaa.

Työpaikkaväkivalta on lisääntynyt 1980-luvulta alkaen. Työpaikkaväkivallaksi määritellään tapaus, jossa on käytetty, yritetty käyttää tai uhattu käyttää henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Väkivaltaa kohdataan erityisesti naisvaltaisissa hoiva-ammateissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan kokema väkivalta on noussut entistä voimakkaammin julkiseen keskusteluun 29.11.2012 Lappeenrannassa tapahtuneen terveydenhoitajan surman jälkeen. Kotihoidossa työskentelevät lähi- ja perushoitajat pelkäävät oman turvallisuutensa puolesta.

Lähi- ja perushoitajat joutuvat kokemaan työssään muun muassa lyömistä, puremista, potkimista ja teräasein uhkailua. Aina teräasetta ei ole edes takavarikoitu asiakkaalta. On myös tapauksia, joissa asiakas on laittanut kotinsa oven takalukkoon hoitajan saavuttua paikalle. Väkivallan tekijä on yleensä asiakas, mutta osa kyselyyn vastanneista oli kokenut väkivaltaa myös omaisen puolelta. Haasteellisia ovat eritoten dementoituneet, päihde- ja mielenterveyspuolen asiakkaat, joista monet uskovat hoitajien kantavan lääkkeitä mukanaan. Uusin päihdeongelmista kärsivä ryhmä ovat eläkeläiset.

Työpaikkaväkivallaksi lasketaan myös työhön liittyvillä matkoilla kohdattu väkivalta. Kotihoidossa työskentelevät lähi- ja perushoitajat ovat kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa kulkiessaan asiakkaiden kotien väliä rauhattomilla asuinalueilla.

Yhteydenotot liittoon työpaikkaväkivaltatapauksista ovat lisääntyneet. Joissakin tapauksissa työpaikkaväkivalta on johtanut työsuhteen purkuun, kun työntekijä on lähtenyt peräämään oikeuksiaan. Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työpaikkaväkivaltatapausten yleistyessä on luotava ennakoinnin malli, jonka avulla voidaan ehkäistä mahdollisimman tehokkaasti työpaikkaväkivallan uhkaa. Lisäksi on tarpeen suunnitella järjestelmä, jonka kautta väkivallan kohteeksi joutunut työntekijä voi hakea apua itselleen. Työntekijällä on oltava mahdollisuus käsitellä kokemaansa väkivaltaa tai sen uhkaa, ja työterveyshuollon palvelujen tulee tällöin olla helposti saatavilla. Osa väkivaltatapauksista jää käsittelemättä, mikä vaikuttaa suuresti väkivaltaa kokeneen työntekijän työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

Parityöskentely on otettava käyttöön tilanteissa, joissa asiakkaan kotia ei koeta turvalliseksi paikaksi uhkaavasti käyttäytyvän asiakkaan, omaisten tai vieraiden vuoksi. Myös työntekijöiden avun hälyttämiseen tarvittavien työvälineiden tulee olla ajanmukaiset.

SuPeriin kuuluu yli 82 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085