13.8.2012

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Kuntien budjetoitava realistisesti vanhustenhoitoon

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola patistaa kuntia lopettamaan sosiaali- ja terveydenhuollon alibudjetoinnin. Kunnilla on vastuu sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen turvaamisesta. Vanhustenhoidon kustannusten on näyttävä talousarvioissa totuudenmukaisina. SuPerin puheenjohtaja Paavola toivoo kunnilta realismia ja vastuuta.

Moni kunta alibudjetoi sosiaali- ja terveydenhuollon määrärahat. Keväällä julkaistun laajan sosiaalibarometrin mukaan noin 20 prosenttia kuntien sosiaalitoimen johtajista ja lähes 30 prosenttia terveyskeskuksen johtajista kertoo, että menoja on tietoisesti budjetoitu alakanttiin viime ja tänä vuonna. On selvää, ettei budjetissa tällöin pysytä. Tämä ohjaa toimintaa supistuksiin, mm. lomautuksiin. – Tällainen kehä on saatava päättymään. Sosiaali- ja terveydenhuollot menot ovat ennustettavissa, budjetilla kikkailu on saatava loppumaan, Paavola vaatii.

Kuntapäättäjät ovat myöntäneet, että sitovat määräykset henkilöstömitoituksista auttaisivat budjetoimaan realistisesti. Pelkkä suositus ilman sanktioita ei ohjaa riittävästi kuntien päätöksentekoa. Suositukset on helppo jättää noudattamatta.

Nykyisessä tilanteessa, jossa ikääntyneiden määrä kasvaa, tarvitaan myös valtiolta enemmän määrärahoja vanhustenhoitoon. Tuen on oltava riittävä.

SuPeriin kuuluu yli 81 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, puh. 050 527 5085