21.12.2017

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Laadukkaalla saattohoidolla parannetaan elämän laatua

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola näkee parantumattomasti sairaiden hoidon ja saattohoidon kehittämisen erittäin tärkeänä. Eutanasiakeskustelu ei saa olla lähtökohta ja viedä tilaa saattohoidon kehittämiseltä. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi tällä viikolla uudet saattohoitosuositukset. Tavoitteena on tarjota oireita lievittävä hoito ja saattohoito jokaiselle potilaalle asuinpaikasta riippumatta. Suosituksessa tehostetaan kotisaattohoidon laatua ja saatavuutta. SuPerin puheenjohtajan mukaan saattohoitoon on suunnattava riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa ja täydennyskoulutusta.

Suositus korostaa parantumattomasti sairaiden hoidon ja saattohoidon laatukriteereitä ja omavalvontasuunnitelmaa, mutta riittävästä henkilöstömäärästä ei ole mainintaa. Laadukas kuolevien hoito edellyttää aina riittävää määrää ammattitaitoista hoitohenkilökuntaa. – Kuolevaa ihmistä ei hoideta muun hoitotyön ohessa, puheenjohtaja Paavola. - Jokaisella on oikeus arvokkaaseen saattohoitoon ja kuolemaan.

Kehittämistyötä tulee toteuttaa suosituksen mukaisesti huomioiden kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Kuolevien hyvä hoito toteutuu laajemmin eri toimijoiden verkostomaisena yhteistyönä, kuten suosituksessa todetaan. Uusi suositus korostaa, että parantumattomasti sairaiden hoito ja saattohoito kuuluvat kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden perustaitoihin. Suosituksessa on kiinnitetty huomiota, että vain lähihoitajakoulutuksessa saattohoidolle on määritelty ammattitaitovaatimukset.

Tulevaisuudessa saattohoito keskittyy entistä enemmän kotiin ja kodinomaisiin ympäristöihin, joissa lähihoitajat ovat suurin yksittäinen, koulutettu terveydenhuollon ammattikunta. Ikäihmiset hoidetaan yhä useammin kodeissa ja kodinomaisissa ympäristöissä elämän loppuun saakka. Monet kehitysvammaiset sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaat kuolevat kodinomaisissa asumisyksiköissä. Turvaamalla riittävä määrä hoitajia ja ylläpitämällä sekä kehittämällä heidän ammattitaitoaan voidaan asiakkaille tarjota paras mahdollinen hoito elämän loppuvaiheessa.

Kuolevien hyvä hoito edellyttää kokonaisvaltaista hoitotyötä, perushoidon tuntemusta sekä tietoa kivun hoidosta ja kipukokemuksista. Riittävä kivun lievitys on keskeinen osa hyvää saattohoitoa. Lähihoitajan rooli saattohoidossa on luoda hoitoympäristöstä rauhallinen ja turvallinen, kohdata kuoleva ihminen arvokkaasti ja toteuttaa hänen hoitoaan ja tarpeitaan huomioiden fyysiset, psyykkiset, henkiset, hengelliset ja sosiaaliset tarpeet sekä kuolevan omaiset.

Saattohoidossa tarvittavien lääkkeiden saatavuuteen yksiköissä on suosituksessa kiinnitetty huomiota. Lisäksi tulee huomioida, että lähihoitajat ovat tärkeä ammattiryhmä kuolevien lääkehoidon toteutumisessa keskeytyksettä. He tekevät kolmivuorotyötä. Mikäli halutaan varmistaa asianmukainen ja laadukas kuolevien hoito, tulee lähihoitajien voida vastata laaja-alaisesti asiakkaiden hoidon tarpeisiin.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085