27.2.2013

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Lähihoitajakoulutuksen tuotettava jatkossakin korkeatasoisia ammattiosaajia

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii lähihoitajakoulutuksen säilymistä tasokkaana. Lähihoitajien koulutus täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Lähihoitajien ammattitaitoa on ylläpidetty valtakunnallisesti yhtenevillä ammattitaitovaatimuksilla, opiskelijoiden valinnoilla sekä ammattitaitoisella opetuksella ja ohjauksella. Ammatillisen osaamisen arviointia on kehitetty ja työelämän merkitystä ammattitaidon arvioinnissa on haluttu vahvistaa. Koulutusta on kehitetty yhteistyössä työnantajien kanssa. Näiden toimien vuoksi lähihoitajien osaaminen on tänä päivänä korkeatasoista ympäri maata. – Koulutus on edelleen pidettävä laadukkaana väestön ikääntymisen tuomista haasteista huolimatta, puheenjohtaja Paavola sanoo.

Suomen talouden näkymät ovat haastavat ja työelämä elää murroksessa. Yhteiskunnan kustannukset peruspalveluissa ja sairaanhoidossa eivät saisi kasvaa.  Samaan aikaan hoidon ja hoivan tarve kasvaa väestön ikääntyessä.  Lähihoitajat ovat suurin ammattiryhmä vanhusten ja lasten palveluissa. Kaikkiaan lähihoitajia valmistuu noin 7 000 vuosittain. Tämä määrä ei kuitenkaan riitä turvaamaan väestön tarvitsemia hoito- ja hoivapalveluita. SuPer on esittänyt, että lähihoitajien aloituspaikkoja lisätään 2 000 paikalla, jotta turvataan hoitajat myös tulevaisuudessa.

Ikääntyvä väestö nähdään usein taakkana. Tuomas Peltomäki kirjoitti Helsingin Sanomissa 17.2.2013: ” Vuosi vuodelta työntekijöiden taakka kasvaa, kunnes vuonna 2030 sata työntekijää elättää jo yli 70 muuta – lähinnä vanhusta”. Kirjoitus on selvästi ikäsyrjintää ja vaikuttaa yleisiin asenteisiin kielteisesti.  Ikäihmiset ovat puolustaneet Suomen itsenäisyyttä, rakentaneet hyvinvointiyhteiskunnan ja luoneet nykynuorisolle pohjan nauttia korkeasta elintasosta. Lisäksi vanhukset kuluttavat, maksavat veroja ja pyörittävät siten yhteiskuntaamme. Vanhukset, jotka joka tapauksessa ovat tehneet oman osansa yhteiskunnan hyväksi, ansaitsevat hyvän hoidon.

Työvoiman tarve ja oppilaitosten tulostavoitteet ovat viemässä lähihoitajakoulutusta kohti epätervettä kehitystä. Viestejä kuuluu ympäri maata, että pääsykokeita tulisi kiertää ja lähihoitajaopintoihin ohjata henkilöitä alalle soveltuvuudesta välittämättä. Oppisopimuskoulutukseen ohjataan henkilöitä, joiden motivaatio ja soveltuvuus jätetään testaamatta. Työttömille annetaan katteettomia lupauksia alasta. SuPer pitää välttämättömänä, että alalle hakeutuvien soveltuvuus varmistetaan aina.

Haasteet eivät saa vaikuttaa lähihoitajien koulutuksen polkumyyntiin ja ammattiosaamisen riman laskuun. Lähihoitajien laadukkaassa työssä vastataan yhteiskunnan velvollisuuteen huolehtia ihmisten terveydestä ja turvata heille laadukkaat palvelut. Jo yksistään uudistuneet potilasturvallisuussäädökset edellyttävät, että lähihoitajakoulutus tuottaa jatkossakin korkeatasoisia ammattiosaajia, jotka arvostavat ammattiaan. Opetushallituksen tulee huolehtia laadun valvonnasta.

SuPeriin kuuluu yli 83 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085