27.2.2018

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Lakonuhka päällä – työnantajat painostavat työntekijöitä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyrmistynyt työnantajien suhtautumisesta lakonuhkaan. Lakkovaroitukset on jätetty yksityiselle varhaiskasvatusalalle ja yksityiselle sosiaalipalvelualalla, jonka piirissä ovat mm. hoivapalvelut. Työnantajat kyselevät työntekijöiltä liittoon kuulumisesta ja kertovat, ettei työntekijöiden tarvitse osallistua lakkoon. Vedotaan myös työntekijöiden etiikkaan. Puheenjohtaja Paavola muistuttaa, että liittoon kuulumista ja lakkoon osallistumista ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle. SuPer on yksityisen sosiaalipalvelualan suurin yksittäinen liitto.

– On röyhkeää, että työnantaja vetoaa työntekijöiden etiikkaan laillisissa työtaistelutoimissa. Työnantajan kuuluu huolehtia siitä, että työntekijöille maksetaan asianmukaista palkkaa, työehtosopimuksia noudatetaan ja henkilökuntaa on riittävästi, puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

Työnantajapuoli katkaisi neuvottelut 15. helmikuuta. Lakkovaroitukset on annettu neuvotteluja vauhdittamaan. Tavoitteena on palkkaohjelma, jolla korjataan palkkaero verrattuna kuntapuolen palkkoihin, nollasopimusten käytön rajaaminen sekä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytysten parantaminen.

Puheenjohtaja Paavola on hämmästynyt myös siitä, kuinka työnantajat ovat suhtautuneet voimassa olevaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Työntekijät tekevät kiellon aikana normaalityöaikaa. Työnantaja painostaa muuttamaan suunniteltuja työvuoroja ja vetoaa työntekijöiden etiikkaan. Kiellon aikana on kuitenkin tullut esiin, että normaali toimintaa on pyöritetty työntekijöiden joustamisella: ylitöillä ja työnantajan määräämillä vuoronvaihdoilla. Jatkuvasta joustamisesta on tullut ns. normaalitila.

Suomessa on yksityistetty vanhustenhoitoa erittäin paljon. Yksityistäminen on kuitenkin toteutettu julkisin varoin eli verovaroin. Yritykset tekevät voittoa polkemalla työntekijöiden oikeuksia ja heikentämällä hoidon laatua. Yritykset rahastavat vanhusten avuntarpeella. Henkilökuntaa on vähennetty ja asiakkaat ovat entistä hoidettavampia. Yksityisellä sektorilla on julkista sektoria vähemmän tukityöntekijöitä, jolloin hoitajat tekevät hoitotyön lisäksi myös muita tehtäviä. Varsinaiseen hoitotyöhön jää yhä vähemmän aikaa. Työntekijät ovat erittäin uupuneita ja huolissaan hoidon laadusta ja asiakkaista.

SuPer on useasti ottanut yhteyttä yrityksiin ongelmien vuoksi. Superilaiset ovat toteuttaneet omavalvontaa tuodessaan ongelmakohtia esiin, kuten heidän velvollisuutensa on. Ongelmia kuitenkin korjataan työnantajan toimesta harvoin. Työntekijöitä jopa uhkaillaan, jos he aikovat puhua epäkohdista talon ulkopuolelle.

Ei ole väärin, että työntekijät huolehtivat oikeuksistaan asianmukaiseen palkkaan ja kunnollisiin työolosuhteisiin sekä huolehtivat asiakkaiden oikeudesta hyvään ja turvalliseen hoitoon.

 

Lakkovaroitukset:

Ensimmäisen lakkovaroituksen mukaan lakko alkaa

- suurimmissa yksityisissä päiväkodeissa keskiviikkona 7.3.2018 klo 6 ja päättyy torstaina 8.3. klo 23.59.

Toisen lakkovaroituksen mukaan lakko laajenee

- 12.3. klo 15.00 – 14.3. klo 05.59 Attendon ja Mehiläisen toimipisteisiin,

- 14.3. klo 15.00 – 16.3. klo 05.59 Esperin ja Pihlajalinnan toimipisteisiin sekä

- 19.3. klo 15.00 – 21.3. klo 05.59 Vetrean, Helsingin diakonissalaitoksen hoivan, VTKL-palveluiden, Helsingin diakonissalaitoksen säätiön ja Invalidiliiton asumispalvelujen toimipisteisiin

Lakon piiristä on rajattu pois hengityshalvauspotilaiden hoito.


SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, gsm 050 5275 085