2.11.2012

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Lasten oikeudet huomioitava

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan lasten oikeus hyvään päivähoitoon ja turvalliseen lapsuuteen on turvattava. SuPer kampanjoi erilaisin tavoin teemalla ”Turvallisen lapsuuden puolesta” ja on myös julkaissut teesit lasten päivähoidon kehittämiseksi. - Näissä teeseissä olemme esittäneet myös tärkeimmät elementit varhaiskasvatuksen laadun turvaamiseksi, toteaa puheenjohtaja Paavola. SuPer on pääyhteistyökumppanina Pelastakaa lapset ry:n konserttisarjassa Kidsrock. Ensimmäinen konsertti on 4.11. Oulussa.

SuPer on aloittanut lasten päivähoidossa ilmenevien ongelmien laajan selvityksen ja on kerännyt palautetta alan epäkohdista useista eri lähteistä. Saatujen palautteiden pohjalta liitto laati teesit päivähoidon kehittämiseen ja pyrkii näin myös omalta osaltaan nostamaan varhaiskasvatuksen tasoa. SuPer haluaa saada vielä nykyistäkin paremman kuvan päivähoidon tilasta koko maassa ja on siksi lähettänyt päivähoitosektorilla työskenteleville jäsenilleen laajan kyselyn. - Kaikkea saamaamme palautetta tulemme käyttämään lasten päivähoidon kehittämistyössä, toteaa puheenjohtaja Paavola.

Lasten päivähoidossa ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu ja siksi on huolehdittava siitä, että päivähoidossa on riittävät resurssit myös toteuttaa tätä varhaisen puuttumisen toimintamallia. Puheenjohtaja Paavolan mielestä laadukkaan päivähoidon keskeisimpiä edellytyksiä ovat riittävän pienet ryhmäkoot, turvallinen ja virikkeellinen toimintaympäristö sekä motivoituneet ja koulutetut työntekijät. Koulutetut hoitajat ovat puheenjohtaja Paavolan mukaan varhaiskasvatuksen tukipilareita ja heistä lähihoitajat ovat myös usein käytännössä ainoa työntekijäryhmä, joilla on myös lääkehoidon koulutusta ja osaamista.

Varhaiskasvatukseen liittyvässä lainsäädäntötyössä erityistä huomiota on kiinnitettävä juuri ryhmäkokojen sääntelyyn. Se on paras tae laadukkaan päivähoidon toteuttamiseksi ja henkilöstön jaksamisen turvaamiseksi. Yhteiskunnalle tästä syntyy myös säästöjä kun korjaavien toimenpiteiden tarve myöhemmin vähenee. - Aina on edullisempaa puuttua ongelmakohtiin ajoissa kuin jälkikäteen korjata kalliilla jo syntyneitä vaurioita, toteaa puheenjohtaja Paavola.

SuPeriin kuuluu yli 82 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085


SuPerin teesit lasten päivähoitoon
Lapsella on oikeus…


1. TULLA KUULLUKSI
• saada tasavertaista, puolueetonta kohtelua, ikätaso huomioiden
• tuntea itsensä hyväksytyksi
• tulla osalliseksi häntä koskevissa asioissa

2. LEIKKIIN
• yksin, pareittain, ryhmässä, ohjatusti sekä vapaasti
• mahdollisuus monipuolisiin leikkeihin ja välineisiin

3. HYVÄÄN HOITOON
• hyvään ravintoon ja hygieniasta huolehtimiseen
• tarvittaessa lääkehoitoon
• kokonaisvaltaiseen huolenpitoon

4. KOULUTETTUIHIN KASVATTAJIIN
• saada tukea kasvattajalta kehitykseen ja tunteiden käsittelyyn
• ammattitaitoisiin, innostuneisiin hoitajiin, moniammatilliseen työryhmään

5. TURVALLISEEN, ASIANMUKAISEEN JA VIRIKKEELLISEEN YMPÄRISTÖÖN
• turvalliseen ja terveelliseen päiväkotiin, ympäristöön sekä turvallisiin kasvattajiin
• välineisiin maalata, muovailla, pelata, askarrella, soittaa, liikkua, laulaa, esittää, tutustua kirjoihin, olla luova
• ympäristöön, missä kiusaamista ei sallita

6. OPPIA JA KOKEA UUTTA
• saada ohjausta tutkimiseen ja kokemiseen, liikkumiseen ja ulkoiluun
• hyviin oppivälineisiin ja materiaaleihin

7. RIITTÄVÄN PIENIIN LAPSIRYHMIIN
• päästävä toimimaan ja oppimaan pienryhmissä
• maksimi ryhmäkoko alle 3 -vuotiaiden ryhmässä 10 lasta, 3-6 -vuotiailla 18 lasta

8. YKSILÖLLISEEN KOHTAAMISEEN
• saada kasvattajilta yksilöllistä kohtaamista osakseen
• päästä lämpimään syliin
• kokea kiireettömyys, kehuja ja kiitoksia päivittäin

9. VANHEMPIEN JA KASVATTAJIEN HYVÄÄN YHTEISTYÖHÖN
• päivittäisiin keskusteluihin, kasvatuskumppanuuteen
• varhaiskasvatussuunnitelmaan, johon myös lapsi voi osallistua
• sairastaa ja pitää lomaa kotona

10. HYVÄÄN JA TURVALLISEEN ARKEEN