9.10.2018

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Mielenterveystyötä tehdään tuhansissa kohtaamisissa päivittäin

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola pitää erittäin tärkeänä, että mielenterveysongelmista kärsivien ääntä kuunnellaan. Koko sosiaali-, terveydenhuolto- ja kasvatusalalla tehtävä mielenterveystyö vaatii riittävästi koulutusta työntekijöille tähän työhön, Paavola vaatii. – Työntekijöitä on myös oltava riittävästi, jotta ihmistä voidaan hoitaa kokonaisuutena. Maailman mielenterveyspäivää vietetään keskiviikkona 10. lokakuuta.

On arvioitu, että jopa 25 prosenttia aikuisista kärsii mielenterveysongelmista vuosittain. Myös nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet vuosituhannen vaihteesta, mikä näkyy muun muassa nuorten mielenterveyssyistä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrässä.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitamiseen ei ole panostettu yhtä paljon kuin muihin terveydenhuollon osa-alueisiin, mikä on johtanut psykiatrisen hoidon supistamiseen. – Tämän seurauksena mielenterveystyön osuus on valunut kaikille terveys- ja sosiaalialan osa-alueille, puheenjohtaja Paavola muistuttaa.

Superilaiset kohtaavat päivittäin noin miljoona suomalaista: lapsia, nuoria, työikäisiä ja vanhuksia.  Mielenterveysongelmat näkyvät kaikilla elämänkaaren alueilla, jonka myötä mielenterveystyötä tehdään tuhansissa kohtaamisissa päivittäin. Kotihoidon asiakkaana voi olla yksinäisyyden myötä masentuneita vanhuksia sekä ilman avohoitokontaktia olevia psykiatrisesti sairaita asiakkaita, joille päivän ainoa sosiaalinen kontakti on kotiin tuleva hoitaja.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevät kohtaavat työssään psyykkisesti oireilevia lapsia tai lapsen perheessä voi olla mielenterveysongelmista kärsivä vanhempi. Mielenterveysongelmia kohdataan päivittäin muun muassa vammaispalveluissa, asumispalveluissa, hammashoidossa ja terveyskeskuksen vastaanotossa.

Mielenterveystyö on valtaosaltaan muuntunut hiljaiseksi mielenterveystyöksi, jota tehdään psykiatrisen hoidon ulkopuolella. – Superilaiset ovat tässä hiljaisessa mielenterveystyössä merkittävässä roolissa mielenterveysongelmaisten kunnioittavassa kohtaamisessa, mielenterveysongelmia ehkäisevässä työssä, leimautumisen vähentämisessä sekä mielenterveysongelmista kärsivien äänen kuuluville tuomisessa. Tämän mahdollistaa vankka ammattitaito sekä yhteistyö terveys- ja sosiaalialan toimialojen välillä, Paavola kertoo.

Vuoden 2018 mielenterveyspäivän viestinä on ”Olet tärkeä sellaisena kuin olet”, joka koskee meitä kaikkia niin mielenterveysongelmista kärsiviä kuin mielenterveysongelmista kärsivien parissa työskenteleviä.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

 

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085