22.10.2018

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytyväinen soveltuvuuskokeiden paluuseen

Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytyväinen lupaukseen palauttaa soveltuvuuskokeet lähihoitajakoulutukseen. SuPer vaatii myös muiden epäonnistuneiden säästötoimenpiteiden perumista.

SuPer on toistuvasti tuonut julki huolta lähihoitajaopiskelijoista. Ongelma on, että peruskoulun päättäneiden keskuudessa on paljon niitä, joiden tiedot ja taidot eivät riitä ammattikoulussa opiskeluun. Aiheesta kirjoitti Helsingin Sanomat 21.10.2018.

Väestörakenteen vuoksi yhteiskunnassamme on enenevä määrä ikäihmisiä, jotka tarvitsevat hoitoa ja hoivaa, niin sairaalassa kuin kotonakin. Haasteeseen on vastattu uudistuksilla: sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet uudistuivat elokuussa ja ne on tehty vastamaan tämän päivän osaamisvaatimuksiin. Lähihoitajakoulutuksen aloituspaikkoja on lisätty, mutta samalla koulutuksen kustannuksia on pyritty karsimaan.

- Kun soveltuvuustestit poistettiin, SuPer ja moni opettaja totesi, että nyt menee metsään. Soveltumattomuus on tullut kalliiksi. Säästöjen nimissä vähennettiin myös lähiopetuksen eli teoriatuntien määrää, mikä oli virhe yhtä lailla, puheenjohtaja Silja Paavola toteaa.

Työpaikoilla aika ei riitä opiskelijoiden ohjaukseen

Koulutuksen teoriatietojen opettaminen on ensisijaisesti koulun tehtävä, tätä opetusta myös opiskelijat arvostavat. Työpaikalla tapahtuva opiskelu eli nykyinen koulutussopimus on koulutusjakso, jossa opiskelijat täydentävät työtä tekemällä tutkinnossa vaadittavaa osaamista (sekä teoriaa että käytäntöä). Superilaiset työpaikkaohjaajat kuitenkin kertovat, ettei osalla opiskelijoista ole perustietoja, vaan esimerkiksi verenpainemittauksen opettelu pitää aloittaa aivan perusasioista. Aika ei riitä opiskelijoiden perusteelliseen ohjaukseen.

- Anatomia ja fysiologia on pysynyt jo aika pitkään samankaltaisena, mutta hoito, hoitotyö ja hoitokulttuuri ovat hyvin muuttuvia, joten niiden opettaminen työpaikoilla on hyvä tapa. Mutta koska henkilöstöä ei ole tarpeeksi, opetukseen ja keskusteluun ei jää riittävästi aikaa. On kokonaan unohdettu, että syvällinen oppiminen edellyttää teorian ja käytännön ymmärtämistä, Paavola sanoo.

SuPer painottaa, että lähihoitajakoulutuksen laatu tulee säilyttää tulevaisuudessakin. Työpaikkaohjaajilla tulee olla resursseja ja koulutusta, jotta aidosti voidaan taata oppilaan laadukas ohjaus.

- Luin ilolla ja suurella mielihyvällä opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen lupauksen palauttaa soveltuvuustestit vielä tällä hallituskaudella. Lähihoitajan työ vaatii piinkovaa ammattitaitoa ja lämmintä sydäntä, suurin osa lähihoitajista on tällaisia. Vain laadukkaalla koulutuksella takaamme vanhuksillemme turvallisen ja hyvän hoivan, Paavola sanoo.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085