16.10.2012

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Palvelualoitteet ja projektit vai työrauha?

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii työrauhaa kuntiin. Erilaiset kehittämishankkeet ja projektit ovat tulleet pysyväksi ilmiöksi ja kuntien vakiintuneiksi toimintamalleiksi. Uutena ilmiönä on tullut palvelualoitemalli, jossa ulkopuolinen toimija voi esittää kunnalle haasteen tiettyjen palvelujen tuottamiseen. Mallin mukaan kunnan on vastattava tähän haasteeseen ja mikäli vertailussa haastajan tarjous osoittautuu kilpailukykyiseksi, pakottaa tämä kunnan siirtämään palvelutuotannon haastajalle. Kuntien olisi palkattava palvelukseensa lukuisia uusia henkilöitä pelkästään tekemään vertailulaskelmia kunnan oman tuotannon ja haastajan esittämien kustannusten laskentaan. - Mikäli kunnan omaa palvelutuotantoa kuormitetaan jatkuvilla hankkeilla ja projekteilla ja siltä viedään työrauha, ei se voi olla kustannustenkaan osalta parhaassa iskussa, Paavola sanoo.

Kuntasektorilla ei ole pystytty vuosikausiin hoitamaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti keskeisintä perustehtävää eli peruspalvelujen tuottamista kuntalaisille. Kun on puuttunut selkeä johto sekä ylhäältä että alatasolta ja vielä suuntakin on jatkuvasti hakusessa, ei ole mikään ihme, että väki väsyy ja johtajat vaihtuvat. Tällä kaikella on hintansa ja lopullisen laskun maksavat kunnan veronmaksajat.

Projektisekamelskan jälkimainingeissa pohditaan sitä, onko kunnan oman palvelutuotannon kilpailukyky kohdallaan ja voisiko kenties yksityissektori tuottaa samat palvelut edullisemmin. Näiden kysymysten esittäjät tarjoaisivat ratkaisumalleiksi erilaisia palveluseteleitä sekä kunnan peruspalvelujen siirtämistä yksityisten palveluntuottajien varaan. Harva sen sijaan esittää ratkaisua, että kunnan palvelutuotannolle annettaan työrauha ja mahdollisuus keskittyä perustehtävänsä suorittamiseen.

Mikäli kunnan tuottamien peruspalvelujen tuotantoketjuja lähdetään pirstaloimaan pienemmiksi paloiksi, kunnalle itselleen jäävien palveluiden tuotantokustannukset tulevat nousemaan. Palvelukokonaisuuksien pilkkominen johtaa myös sekä palvelujen laadunvarmistuksen että seurannan vaikeutumiseen. Palvelukokonaisuuksien hajaannus ja sekamelska voivat kyllä palvella joidenkin toimijoiden etuja, mutta ei kunnan veronmaksajien.

Kuntasektorilla tarvitaan nyt työrauhan turvaamista. Mikäli sitä ei pystytä turvaamaan, puheet työn tuottavuuden kasvusta, työurien pidentämisestä sekä työhyvinvoinnin parantamisesta ovat turhaa.  Annetaan työntekijöiden sekä viranhaltijoiden tehdä työnsä hyvin ja rauhassa ja jätetään kehittämishyrrän pyörittäminen vähemmälle.

SuPeriin kuuluu yli 82 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoa: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085