27.9.2017

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Saattohoito ansaitsee enemmän arvostusta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ihmettelee mediassa julkaistua tietoa Postin mahdollisesta osallistumisesta Turun kaupungin saattohoidon oheispalveluiden kilpailuttamiseen. Puheenjohtaja Paavola arvostelee nykyisin vallalla olevaa ajattelua, jossa säästötoimia toteutetaan hoidon laadun kustannuksella. Palveluja ulkoistetaan ilman kokonaistarkastelua, kunnon harkintaa ja liian lyhytnäköisesti. SuPer ei arvostele Postia, vaan päättäjiä, jotka ulkoistavat sote-palveluja harkitsemattomasti.

Saattohoito vaatii moniammatillisen tiimin, joka ottaa vastuun kokonaisvaltaisesta hoidosta. Saattohoidon ajatuksena ei saa olla, että kustannustehokkuus menee laadun ohi, puheenjohtaja Paavola sanoo. - On ajateltava eettisiä ja ammatillisia ulottuvuuksia. Saattohoitopotilas tarvitsee kaikessa apua ja hänen puolestaan tekemistä. Hoitorengas hoitaa kokonaisvaltaisesti, niin kuolevan potilaan kuin hänen omaisensa. Kotihoidossa olevalla saattohoitopotilaalla on aina kotona omainen. Myös hänet täytyy ottaa huomioon hoidettaessa kuolevaa.

Saattohoitopotilaan hoito on kokonaisvaltaista hoitoa. Saattohoitopotilaalla on oikeus turvallisuuteen, osaavaan lääkäriin, tuttuun hoitajaan ja turvalliseen hoitoympäristöön.    

Saattohoitopotilaalla on oikeus saada koulutetun ammatti-ihmisen apua. Myöskään koulutettujen lähihoitajien osaamista ei saa väheksyä. Ammattiin opiskeluun ja valmentautumiseen tarvitaan aikaa. Nyt menossa oleva osaamisen alasajo tulee heikentämään sote-palvelujen laatua ja turvallisuutta.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Saattohoito kuuluu olennaisena osana superilaisten työhön myös muualla kuin varsinaisissa saattohoitoyksiköissä.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085


Tiedotetta on tarkennettu 27.9. klo 13.30.
Tiedotteessa luki aiemmin: Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ihmettelee mediassa julkaistua tietoa Postin aikomuksesta osallistua Turun kaupungin kilpailutukseen saattohoidosta. Tämä on tarkennettu niin, että kyse on Turun kaupungin saattohoidon oheispalveluiden kilpailuttamiseen.