3.10.2012

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Sairausloman karenssin sijaan keskityttävä työhyvinvoinnin parantamiseen

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kummastelee EK:n kylmää linjaa työntekijöiden jaksamista kohtaan. – Koulutusvapaaesityksen tyrmääminen oli isku yhteisille sopimuksille. Nyt Kokoomuksen ehdottama ensimmäisen sairauslomapäivän tekeminen palkattomaksi saa EK:lta vahvaa kannatusta. – Molemmissa on kysymys työntekijöiden hyvinvoinnista. Tämän pitäisi olla myös EK:lle merkittävä asia, Paavola sanoo.

Myös Kokoomuksen näkemys siitä, että työntekijät lähtökohtaisesti jäisivät ilman perusteltua syytä sairauslomalle, on valitettavaa. Puolue on toistuvasti pyytänyt työntekijöitä ymmärtämään esimerkiksi taantuman vaikutukset palkankorotuksiin. Kokoomus ei myöskään lämmennyt SuPerin ehdottamalle henkilöstömitoitukselle vanhuspalvelulakiin. – Luottamusta rakennetaan vastavuoroisesti, Silja Paavola muistuttaa. Työntekijöiden jaksamisongelmat ovat lisääntyneet. Työelämä on monin paikoin liian kovaa jopa nuorille. Viestin päättäjiltä on oltava, että työelämä halutaan tehdä terveemmäksi. Osin tästä on ollut kysymys myös vanhuspalvelulaissa ja SuPerin vaatimuksissa saada henkilöstömitoitus sitovaksi. Kun työntekijä ei enää jaksa, tulee se yhteiskunnalle todella kalliiksi, Paavola muistuttaa.

Lähtökohtaisesti työntekijä jää sairauslomalle hyvästä syystä. Sairaana työn tekeminen ei ole hyvä asia työntekijälle itselleen, ei myöskään työtovereille, asiakkaille tai työnantajalle. Sosiaali- ja terveysalalla tehdään valitettavan paljon työtä myös sairaana. Koska sijaisia ei saada tai ei palkata, työntekijät eivät jätä toveriaan pulaan. Tämä käy ilmi SuPerin keväällä tehdystä työhyvinvointiselvityksestä. On työnantajan tehtävä järjestää riittävä määrä henkilökuntaa.

SuPerin selvityksen mukaan 78 prosenttia lähi- ja perushoitajista kokee työtahdin ja kiireen lisääntyneen. 81 prosentin mukaan työn henkinen rasittavuus on lisääntynyt. 67 prosenttia kokee huolta hoidon/työn laadusta. 22 prosenttia ei ollut ollut viimeisen 12 kuukauden aikana lainkaan sairauslomalla. Yli puolet ilmoitti olleensa sairaana työssä viimeisen vuoden aikana. Sairaana työssä olleista 60 prosenttia ilmoitti syyksi, etteivät he halunneet kuormittaa työkavereitaan. Muita syitä olivat tunnollisuus, korkea työmoraali, huoli potilaista, sijaisten saannin vaikeus, työterveyshuollon puutteet, esimiesten suhtautuminen ja taloudelliset syyt.

Työntekijöiden kontrolloimisen sijaan työnantajan on kiinnitettävä huomiota siihen, että työolot ovat terveet ja turvalliset, kuormittavuus on hallittavissa olevaa. Luottamusta työnantajan ja työntekijöiden välillä on rakennettava, tämä tukee työhyvinvointia. Kontrolli ei motivoi eikä luo halua ponnistaa yhteisten päämäärien eteen. Työntekijän osaamisen ja työpanoksen arvostaminen sekä myös työntekijän arvostaminen ihmisenä luovat työhyvinvointia ja samalla lisäävät myös organisaation tuottavuutta.

SuPeriin kuuluu yli 82 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085