8.5.2014

Tiedote: Sote-uudistuksella on vahva henkilöstön tuki

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytyväinen lakimuutokseen, jonka mukaan nykyisiä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueita ei voi purkaa ennen uusien sote-alueiden toiminnan alkamista vuoden 2017 alussa. Tällä turvataan kuntalaisten palvelujen häiriötön jatkuminen sekä taataan työntekijöille työrauha. Tilapäiset rakenteiden muutokset aiheuttaisivat myös lisäkustannuksia. Lailla pyritään varmistamaan hallinnollisten rakenteiden säilyminen suuremmissa kokonaisuuksissa.
 
- Osa kunnista ei ole malttanut odottaa sote-uudistusta, vaan on irtautunut olemassa olevasta yhteistoiminta-alueesta perustellen ratkaisua kustannussäästöillä. Väliaikaiset ratkaisut tuovat todellisuudessa lisäkustannuksia ja vievät henkilöstön voimavaroja jatkuvien muutosten toteuttamisessa ja niihin sopeutumisessa. Kuntapäättäjien on nyt laitettava ”jäitä hattuun” ja keskitettävä voimavarat sote-uudistuksen mahdollisimman tehokkaaseen läpiviemiseen, Paavola sanoo.
 
- Sote-uudistuksella on tällä hetkellä vahva henkilöstön tuki. Päättäjillä on nyt mahdollisuus lunastaa kansalaisten luottamus. Tähän tarvitaan kaikkien kuntien sitoutumista, Paavola muistuttaa.
 
SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.
 
Lisätietoa:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085