17.7.2013

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola SuomiAreenassa 17.7.: Vanhukset ansaitsevat enemmän kuin pelkän säilytyspaikan

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ei aio antaa periksi ajaessaan riittävää henkilöstömitoitusta vanhustenhoitoon. – Uudessa laissa mitoitusta ei varsinaisesti ole säädetty, mutta käytännössä laissa vaaditaan vähintään 0,5 mitoitus. Tämä ei missään nimessä ole riittävä. Silloin puhutaan säilytyksestä, ei hyvästä hoidosta, Paavola muistuttaa. SuPerin puheenjohtaja puhui tänään 17.7. SuomiAreenassa Porissa.

Mitoitusta laskettaessa on keskeistä, että puhutaan toteutuneesta eikä suunnitellusta mitoituksesta. Lisäksi mitoitukseen on laskettava vain vähintään toisen asteen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettu hoitohenkilökunta. SuPer ajaa edelleen 0,8 mitoitusta niin, että huomioidaan hoidon tarve. 0,5 mitoituksella ei pystytä tarjoamaan vanhuksille hyvää hoitoa eikä työntekijöille olosuhteita, joissa työn tekeminen hyvin on mahdollista.

Hoiva-avustajia koulutetaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon turvaamaan työvoiman riittävyys alalla. Hoiva-avustajat työskentelevät tukipalveluissa, eivät varsinaisessa hoitotyössä. Hoiva-avustajat eivät saa työskennellä yksin eivätkä osallistua sairaanhoidollisiin ja lääkinnällisiin tehtäviin. Tämä aiheuttaa ylimääräistä ongelmaa työvuorosuunnittelussa. Hoitotyöhön tarvitaan osaamista, jota ei saavuteta pikakoulutuksella. Valtion ja työnantajien tulisi panostaa enemmän hoitoalan kehittämiseen, alan vetovoimaisuuden nostamiseen ja nykyisten osaajien alalla pysymiseen. - Hoiva-avustajista ei löydy kestävää ja turvallista ratkaisua vanhustenhuollon haasteisiin, toteaa puheenjohtaja Paavola.

Yli 30 000 koulutettua lähi- ja perushoitajaa sekä muita terveydenhuollon ammattilaisia on hakeutunut alan ulkopuolelle. Lukuisat selvitykset osoittavat, että hoitotyössä ei jakseta ja suurimmaksi ongelmaksi koetaan riittämätön henkilöstömitoitus. SuPer selvitti viime vuonna jäsentensä työhyvinvointia. Yli puolet kyselyyn vastanneista oli harkinnut alan vaihtoa. Yli kolmasosa ei ollut varma pystyykö työskentelemään kahden vuoden kuluttua terveytensä puolesta nykyisessä ammatissaan. Työn kuormittavuus johtuu usein liian vähäisestä henkilöstömäärästä. SuPer selvitti viime vuonna myös vanhusten ympärivuorokautisen laitoshoidon tilaa. 98 prosenttia vastaajista toivoi, että henkilöstömitoitus määritellään laissa.

SuPeriin kuuluu yli 84 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: puheenjohtaja Silja Paavola, puh. 050 527 5085