12.2.2013

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola SuPerin ammatillisilla opintopäivillä Tampereella: Lähi- ja perushoitajien osaamista hyödynnettävä myös esimiestehtävissä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola haastaa työnantajat hyödyntämään lähi- ja perushoitajien laaja-alaista osaamista myös esimiestehtävissä. Esimerkiksi vanhustenhoidossa lähi- ja perushoitajat ovat suurin ammattiryhmä. Monelle on karttunut vankka vanhustenhoidon osaaminen, kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja organisoida. Kouluttamalla lähi- ja perushoitajia esimiestaidoissa voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa ammatillista osaamista ja saada alalle todellisia kehittäjiä.

Lähihoitajakoulutus täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Koulutusta on kehitetty asiakaslähtöisesti ja työnantajan toiveita kunnioittaen. Työnantajien toivotaankin nyt käyttävän lähi- ja perushoitajien osaamista laajasti. - Keinotekoiset tehtävien rajaukset ovat edelleen joissakin paikoissa alan ongelmana. Niistä on viimeinkin päästävä eroon, Paavola sanoo.  - Ei ole vara hukata olemassa olevaa osaamista.

Osaaminen on työn vaatimien tietojen ja taitojen hallintaa sekä niiden soveltamista käytännön työtehtäviin. Osaaminen on myös joustavuutta, epävarmuuden sietoa ja muutoshalukkuutta sekä jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Jatkuva osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää.

SuPerin opintopäiville osallistuu vuosittain noin tuhat lähi- ja perushoitajaa, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja ammattitaitoa. - Työelämän kehittäminen ja työssä jaksamisen tukeminen vaativat konkreettisia ratkaisuja. Organisaatioiden menestys riippuu työntekijöistä, heidän osaamisestaan ja hyvinvoinnistaan, Paavola muistuttaa.

Työhyvinvointi on ollut SuPerin teemana vuonna 2012 ja jatkuu edelleen vuonna 2013. Tarkoituksena on nostaa esiin työhyvinvointiin liittyviä asioita ja yhdessä tekemisen merkitystä niin, että työhyvinvointi luodaan työpaikalla yhdessä. Osaamisen, työn hallinnan ja osallisuuden rinnalla työhyvinvointiin vaikuttavat johtaminen ja esimiestyö.

SuPerin ammatilliset opintopäivät pidetään tänä vuonna Tampereella, Tampere-talossa 12. - 13.2.

SuPeriin kuuluu yli 83 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085