25.4.2013

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Syrjäytymisen ehkäisy aloitettava jo päivähoidossa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan lasten päivähoidossa on puututtava syrjäytymisen ehkäisyyn. Tuoreen kunta 10-tutkimuksen mukaan lasten päivähoidon työntekijöiden kohtaama väkivalta ja lasten häiriköivä käyttäytyminen ovat lisääntyneet. Myös SuPerin oman selvityksen tulokset ovat samansuuntaisia. Selvityksen mukaan päivähoidon suuret lapsiryhmät ja niistä aiheutuvat ongelmat rasittavat sekä työntekijöitä että lapsia. - Henkilöstön hätähuutoon on nyt vastattava ja tehokkain ratkaisu päivähoidon ongelmiin on suurten lapsiryhmien pienentäminen, toteaa puheenjohtaja Paavola.  

Syrjäytymiskierteen alkamiseen voidaan puuttua ja on puututtava jo päivähoidossa. Suuret lapsiryhmät aiheuttavat lasten päivähoidossa monia ongelmia. Yksi esimerkki näistä ongelmista on päivähoitoikäisten lasten kesken tapahtuva kiusaaminen ja syrjintä, joka ilmenee erilaisena kiusaamisena, nimittelynä, ryhmän ulkopuolelle jättämisenä, tönimisenä ja muuna syrjimisenä. - Tähän voidaan puuttua tehokkaasti pienentämällä lapsiryhmäkokoja ja paras keino siihen on säätää uuteen varhaiskasvatuslakiin ryhmäkokokatto, toteaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

SuPer on esittänyt alle 3-vuotiaiden lasten päivähoitoon enimmäisryhmäkooksi 10 lasta ja yli 3-vuotiaiden enimmäisryhmäkooksi 18 lasta.  Tällaisissakin ryhmissä kasvattajalla on haasteita, mutta myös enemmän mahdollisuuksia huomata kiusaamistilanteet ja puuttua niihin. Aikuisten silmin kiusaamista ei aina havaita ja heillä pitäisi olla enemmän aikaa kuunnella lasta ja hänen kokemustaan kiusaamisesta. Puheenjohtaja Paavolan mukaan tähän pitää puuttua ja yhteinen tahtotila on löydyttävä.

Lasten päivähoito tarvitsee lisäresursseja, jotta pienemmät lapsiryhmät tulevat mahdollisiksi. Ammattitaitoisten, alalla pysyvien kasvattajien riittävyys ja saatavuus on varmistettava. Lähihoitajan tutkinto antaa hyvät valmiudet toimia varhaiskasvatuksen erilaisissa tehtävissä.  Varhaiskasvatuksen lähihoitajat ovat alansa ammattilaisia ja kutsumusammatissaan ja haluavat turvata lapsille turvallisen ja tasapainoisen kehityksen. - Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on aloitettava jo päivähoidossa. Mikäli sitä ei tehdä, ongelmat kasvavat ja aiheuttavat opetustoimen ja lastensuojelun tukitoimien lisätarpeita, toteaa puheenjohtaja Paavola.  

SuPerin mukaan lapsiin sekä perheisiin suunnatut varhaiset tukitoimet ovat yhteiskunnalle huomattavasti edullisempia kuin jälkikäteen tehtävät korjaavat toimenpiteet. SuPer on aktiivisesti mukana kehittämässä lasten päivähoitoa ja myös mukana Helsingin Messukeskuksessa järjestettävillä Lapsimessuilla viikonloppuna.

SuPeriin kuuluu yli 84 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085