13.11.2012

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Vanhustenhoidossa muhii uusi Talvivaara

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii edelleen henkilöstömitoitusta vanhuspalvelulakiin. Eduskunta käsittelee keskiviikkona 14.11. hallituksen viime viikolla antamaa lakiesitystä. SuPer on vaatinut lakiin 0,8 henkilöstömitoitusta, joka antaisi mahdollisuuden toteuttaa hyvää hoitoa. Riittävä henkilöstömitoitus on edellytys hyvän hoidon toteuttamiselle.

Vanhustenhoidossa ei ole riittävästi koulutettuja hoitajia ja henkilökuntaa on aivan liian vähän. Valvontaorganisaatio on tällä hetkellä tehoton ja sen resurssit ovat riittämättömät. - Kaiken tämän lisäksi myös valvontavastuu vanhustenhoidossa kaadetaan monissa paikoissa työntekijöiden niskaan, toteaa puheenjohtaja Paavola.

Vanhustenhoidon heikko taso on kaikkien tiedossa. Tiedossa ovat myös riskit ja se, mitä pitäisi tehdä. Tiedonpuutteesta ei ole kysymys. Jos tilanteeseen ei haluta puuttua eikä tehdä riittäviä korjaavia toimenpiteitä, on se päättäjien taholta tietoinen valinta ja myös vastuu kuuluu heille.

Eduskunnassa aletaan nyt käsitellä vanhuspalvelulakia, jolle hallituksen esityksessä on asetettu korkeat laatutavoitteet. Tavoite on siis parantaa vanhustenhoidon tilannetta, mutta lakiesitys uhkaa puheenjohtaja Paavolan mukaan jäädä nyt valitettavasti vainhyvien tavoitteiden ja aikomusten tasolle. Suurin puute lakiesityksessä on se, että se ei nyt turvaa riittävää henkilöstömitoitusta.

Vanhuspalvelulain säätämisen lisäksi samaan aikaan on käynnistetty myös ikäihmisten palvelujen laatusuositusten uusiminen. Nyt käytössä olevissa suosituksissa on ollut mukana numeerinen eli mitattavissa oleva henkilöstömitoitus, jota valitettavasti ei kaikissa paikoissa ole noudatettu. Puheenjohtaja Paavola pelkää, että jotkut tahot pyrkivät jopa poistamaan uusista suosituksista kaikki mitattavissa olevat kirjaukset henkilöstömääristä.  Epämääräinen maininta riittävästä henkilöstömäärästä ei missään nimessä riitä. Sillä ei ole ohjaavaa tai pakottavaa vaikutusta eikä se anna riittävää pohjaa ja tukea valvonnalle.

Valvonta ei ole toiminut Talvivaaran kaivoshankkeessa eikä se toimi hyvin vanhustenhuollossakaan. Suurin syy valvontaongelmiin on valvontaorganisaatioiden resurssipula. Tämän puutteen myöntävät myös valvontaviranomaiset itse sekä kansalaiset. Poliittisten päättäjien vastuulla on nyt lisätä resursseja niin vanhustenhuoltoon kuin myös valvontaan. - Mikäli pelisäännöt ovat epäselvät ja ne ovat vain nippu toiveita ja niiden valvontakaan ei toimi, vanhustenhuollon ongelmat leviävät pian käsiin samalla tavalla kuin Talvivaaran kaivoksen jätevedet, toteaa puheenjohtaja Paavola.

SuPeriin kuuluu yli 82 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoa: puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085