12.2.2013

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Vuorotteluvapaa-järjestelmä säilytettävä

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola pitää vuorotteluvapaajärjestelmää erittäin tärkeänä työurien pidentämisessä. - Vuorotteluvapaa lisää merkittävästi työhyvinvointia sekä alalla pysymistä. Uskomme, että se on jo nyt yhdessä muiden työhyvinvointia tukevien toimien kanssa siirtänyt todellista eläkkeellejäämisikää sosiaali- ja terveydenhuollossa, Paavola sanoo.

Julkisuudessa on jälleen noussut esiin leikkauslistalla vuorotteluvapaa. Vuorotteluvapaajärjestelmä on lainsäädännössä ja hallitus on raamisopimuksessa sitoutunut jatkamaan järjestelmää. SuPer edellyttää, että maan hallitus pysyy sopimuksessa ja jatkaa työhyvinvointia tukevia toimia.

Työuria ei saada pidennettyä, jos työhyvinvointia tukevia toimia ei toteuteta pitkäjänteisesti. SuPer selvitti keväällä 2012 lähi- ja perushoitajien työssäjaksamista. Vastaajista yli puolet oli harkinnut alanvaihtoa ja yli kolmasosa ei ollut varma, pystyykö työskentelemään kahden vuoden kuluttua terveytensä puolesta nykyisessä ammatissaan. Selvityksen mukaan puolet lähi- ja perushoitajista kokee työnsä raskaaksi ja vielä useampi heistä kokee työtahdin sekä kiireen lisääntyneen. SuPer käynnisti selvityksen jälkeen työhyvinvointikampanjan, jonka tavoitteena on tukea työssäjaksamista ja levittää hyviä käytäntöjä.

- Elämme sopimusyhteiskunnassa, jossa neuvotteluosapuolten on sitouduttava yhdessä sovittuihin päätöksiin. Myös kolmen päivän koulutusvapaa on yhteisesti sovittu sekä työhyvinvointia että organisaatioiden menestystä tukeva asia, johon työntekijöillä on oikeus, Paavola muistuttaa.


SuPeriin kuuluu yli 83 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.
 

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085