21.8.2012

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Ympärivuorokautisen laitoshoidon henkilöstömitoitus ei ole uhka kotihoidolle

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola uskoo, että vanhuspalvelulakiin saadaan henkilöstömitoitus. On selkeitä näyttöjä vanhustenhoidon todellisista ongelmista. Ongelmat johtuvat pääosin siitä, ettei työpaikoille palkata riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa. Paikoin voidaan puhua lähes heitteillejätöstä. – Suomessa ollaan lähellä passiivista eutanasiaa vanhustenhoidossa, Paavola varoittaa.

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola uskoo, että vanhuspalvelulakiin saadaan henkilöstömitoitus. On selkeitä näyttöjä vanhustenhoidon todellisista ongelmista. Ongelmat johtuvat pääosin siitä, ettei työpaikoille palkata riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa. Paikoin voidaan puhua lähes heitteillejätöstä. – Suomessa ollaan lähellä passiivista eutanasiaa vanhustenhoidossa, Paavola varoittaa.

Laitoshoidon ja kotihoidon vastakkainasettelu on vienyt keskustelua pois varsinaisesta ongelmasta ja ratkaisusta. SuPerin tavoitteena on, että laitos- ja kotihoitoon saadaan henkilöstömitoitus lakisääteiseksi. Kotihoidossa ei ole käytössä edes suosituksia.
Suositusten saaminen auttaisi määrittämään sitovia määräyksiä.

Henkilöstömitoituksen vastustajat väittävät, että minimistä tulisi maksimi. SuPerin tavoite on, että henkilöstömitoitus olisi 0,8. Jos lakiin kirjataan henkilöstömitoitukseksi 0,7 ja tästä tulisi minimi, olisi se huomattava parannus nykyiseen tilanteeseen. Useassa yksikössä ei päästä edes 0,5:n mitoitukseen. Laki on niitä yksiköitä varten, jotka eivät noudata suosituksia.

Hoiva-avustajakoulutus kyseenalaista
Hoitotyö on ammattityötä. Vanhusten ja vammaisten hoito vaatii erityisosaamista, jota ei saavuteta lyhyillä pikakoulutuksilla. Hoiva-avustajat eivät saa korvata koulutettua hoitohenkilökuntaa. On kehitettävä nykyistä lähihoitajakoulutusta ja huolehdittava vanhustenhoidon vetovoimaisuudesta, jotta yli 30 000 hoitajaa saadaan takaisin sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle. (Näistä 17 000 on lähi- ja perushoitajia.) Hoiva-avustajista ollaan luomassa uutta matalapalkka-alaa, jossa toimeentulo on uhattuna.

Päivähoidossa noudatettava lakia henkilöstömitoituksista
Lähihoitajia työskentelee monipuolisissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Eräs vaativa ja vastuullinen lähihoitajia työllistävä ala on varhaiskasvatus ja lasten päivähoito. Päivähoitolain asetus on jo vuosikymmenien takaa. Kokemuksemme mukaan käytännössä henkilöstömitoitus ei varhaiskasvatuksessa aina täyty laissa säädetyllä tavalla. Ryhmäkokoja kasvatetaan täyttöastetta tuijottamalla, eikä sijaisia aina palkata sairaslomien ajaksi. Päivähoidossa kuitenkin henkilöstömitoitus on ollut jo pitkään lakiin pohjautuvaa, eikä sitä kyseenalaista kukaan kasvatustehtävissä toimiva. Tämä on myös yksi päivähoidon laadun tae maassamme.

SuPeriin kuuluu yli 81 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: puheenjohtaja Silja Paavola, puh. 050 527 5085