9.3.2012

SuPerin puheenjohtajaehdokkaat: SuPer jatkaa itsenäisenä, vahvana ammattiliittona

STTK:lainen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer pysyy jatkossakin vahvana ja itsenäisenä lähi- ja perushoitajien edunvalvojana. JHL:n edustajiston puheenjohtaja, pääluottamusmies Tuija Linna-Pirinen esittää 9.3. Demokraatissa, että SuPerin paikka olisi osana Julkisten hyvinvointialojen liittoa JHL:ää. SuPer arvioi, että ehdotettu liittojen yhdistäminen on osa JHL:n valmistautumista edustajistovaaleihinsa, joissa valitaan JHL:lle uusi ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. SuPerin puheenjohtajaehdokkaat Mari Niemi-Saari, Silja Paavola, Tiia Rautpalo ja Henna Tuomikoski tyrmäävät esityksen SuPerin liittymisestä osaksi toista liittoa. Linna-Pirisen tarjoamaa vetoapua ei tarvita. SuPerilla on vankka asiantuntemus oman jäsenistönsä edunvalvontaan ja pääsopijajärjestönä erittäin hyvät neuvotteluolosuhteet.  

Keskustelu SuPerin liittämisestä osaksi toista liittoa on tarpeetonta. SuPerin jatko itsenäisenä, rohkeana ja vahvana lähi- ja perushoitajien ja alalle opiskelevien ammattiliittona on selvä myös kesällä 2012 alkavalla uudella liittokokouskaudella. Puheenjohtajaehdokkaat jakavat liiton nykyjohdon näkemyksen SuPerin itsenäisestä asemasta myös tulevaisuudessa.

SuPer on Suomen ainoa lähi- ja perushoitajien erikoisliitto, jonka edunvalvonnan vahvuus nousee juuri sen jäsenistön yhtenäisyydestä. Superilaisten ääni ei voimistuisi osana toista liittoa, vaan vaarana olisi jäsenten vaikutusmahdollisuuksien pieneneminen ja aktiivisuuden lasku. Myös SuPerin kattava pääluottamusmies- ja luottamusmiesjärjestelmä heikkenisi.

SuPer on 64 toimintavuotensa aikana profiloitunut voimakkaasti oman jäsenistönsä edunvalvojaksi, joka ajaa asiantuntevasti myös lähi- ja perushoitajien ammatillista asiaa: lähi- ja perushoitajien hyvää koulutusta, laajaa osaamista ja osaamisen käyttöä. Vahvasta omasta profiilista kertoo myös SuPerin tasaisesti kasvava jäsenmäärä.

Väestön ikääntyminen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennemuutos haastavat koko suomalaisen yhteiskunnan yhteisiin talkoisiin. Lähi- ja perushoitajat ovat vanhustenhoidossa suurin ammattiryhmä. Heidän oikeudellinen ja ammatillinen etunsa on turvattava, jotta palvelut säilyvät hyvällä tasolla ja hoitajat jaksavat työssään. Parhaiten tämä toteutuu itsenäisen ja asiantuntevan SuPerin kautta.

SuPeriin kuuluu 80 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Vanhustenhoidossa lähi- ja perushoitajat ovat suurin ammattiryhmä.

Lisätietoa:
SuPerin puheenjohtajaehdokkaat;
Mari Niemi-Saari, 0400 501 106
Silja Paavola, 050 527 5085
Tiia Rautpalo, 040 7416 625
Henna Tuomikoski, 040 585 7091