12.7.2017

SuPerin selvitys: 80 prosenttia lähihoitajista on kutsumustyössä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer julkisti tänään SuomiAreenassa selvityksen, jonka mukaan lähihoitajista lähes 80 prosenttia kokee olevansa kutsumustyössä. Vastaajista 36 prosenttia kokee, että ammattietiikka ei toteudu, koska ei voi tehdä työtään niin hyvin kuin osaisi. Kolmasosa on sitä mieltä, että eettisten periaatteiden noudattaminen on nykyisellä työntekijämäärällä mahdotonta. SuPer kysyi keväällä jäseniltään, kuinka paljon he arvostavat ammattiaan, luottavat osaamiseensa ja mitä etiikka heille merkitsee. SuPer on jo pitkään kehittänyt ammattietiikkaa lähihoitajan työssä. Liitto laati 1990-luvulla ensimmäiset lähihoitajan eettiset ohjeet.

Ammattieettiset haasteet näkyvät siinä, että hoitaja joutuu jatkuvasti tekemään päätöksiä, joilla on vaikutusta hoidettavien hyvinvointiin ja ajoittain päätöksessä on kirjaimellisesti kyse elämästä ja kuolemasta. Ammattietiikan toteuttaminen lähihoitajan työssä on tärkeää. Työelämä muuttuu aina vain haasteellisemmaksi ja asiakkaiden ongelmat moninaisemmiksi. SuPer haluaa nostaa esiin ammattietiikan, koska ilman etiikkaa ei ole hyvää hoitoakaan.

SuPerin selvityksen mukaan lähihoitajat arvostavat osaamistaan. Kyselyyn vastanneista 88 prosenttia vastasi olevansa ammatissaan hyvä. Lähihoitajan ammattitaidon koki 63 prosenttia vastaajista perustuvan työkokemukseen, 42 prosenttia henkilökohtaiseen ammattietiikkaan, 36 prosenttia hyvään koulutukseen, 27 prosenttia henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja 26 prosenttia itsensä ammatilliseen kehittämiseen.

Lähihoitaja on arvostettu työelämässä

Lähihoitajista 82 prosenttia koki, että heitä arvostetaan työpaikalla.  Asiakkaat arvostavat minua ammattilaisena -väittämän kanssa oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä noin 93 prosenttia.

Lähihoitaja on kutsumustyössä

Kyselyyn vastanneista 78 prosenttia kokee olevansa kutsumustyössä, mikä antaa hyvän pohjan työpaikalla toteutettavalle eettiselle työskentelytavalle. Kutsumusta ei määritelty kyselyssä, vaan se oli jokaisen oma käsitys.

Kuitenkin 21 prosenttia vastaajista valitsi Työ kun työ – ei tarvita kutsumusta -vastausvaihtoehdon. Kyselyyn vastanneista yli 75 prosenttia ilmaisee noudattavansa työssään eettisiä periaatteita. Noin 36 prosenttia vastaajista kokee, että ammattietiikka ei toteudu, koska ei voi tehdä työtään niin hyvin kuin osaisi. Kolmasosa on sitä mieltä, että eettisten periaatteiden noudattaminen on nykyisellä työntekijämäärällä mahdotonta.

Kuka tahansa ei sovi lähihoitajaksi

Työssä olevien lähihoitajien mielestä kuka tahansa ei sovi heidän työhönsä (97 %). Moni vastaaja jakaa SuPerin huolen siitä, että alalle hakeutuu yhä useampi sinne soveltumaton. Syynä kehitykseen on, että osassa oppilaitoksia on luovuttu hakuvaiheen soveltuvuustestauksista. SuPer katsoo, että opiskelijavalintoihin tulee palauttaa soveltuvuuskokeet.

 

Loppuraportissa puhutaan lähihoitajista, mutta kysely kattoi kaikki superilaiset ammattilaiset. Kyselyyn vastasi 1 406 superilaista keväällä 2017.

SuPeriin kuuluu yli 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085Tutustu selvitykseen klikkaamalla kuvaa:

Tärkeä ja arvostettu ammatissaan -selvityksen kansi