27.1.2016

SuPerin selvitys: Hyvä työllisyystilanne sekä halu auttaa innostavat hakeutumaan lähihoitajakoulutukseen

Lähihoitajakoulutus on säilyttänyt suosionsa niin nuorten kuin aikuisopiskelijoidenkin keskuudessa. SuPer selvitti jäsentensä keskuudessa syitä hakeutua lähihoitajakoulutukseen. Alan hyvä työllisyystilanne ja halu auttaa muita ihmisiä nousivat tärkeimmiksi tekijöiksi. Paljon on myös opiskelijoita, jotka ovat alan vaihtajia ja haluavat tehdä merkityksellistä työtä. Hoito- ja hoivatyön koetaan antavan paljon, kun voidaan helpottaa muiden elämää ja auttaa. Myös mahdollisuus kehittyä alalla koetaan tärkeäksi. Kyselyyn vastasi 1 472 SuPerin opiskelijajäsentä, joista suurin osa on lähihoitajaopiskelijoita. Kansallista lähihoitajapäivää vietetään 27. tammikuuta. Lähihoitajapäivällä SuPer haluaa tuoda lähihoitajan ammattia, koulutusta ja laajaa työnkuvaa tutuksi.

Kyselyyn vastanneista yli 90 prosenttia uskoi työllistyvänsä hyvin valmistumisensa jälkeen. Kyselyyn vastanneista 46 prosenttia oli peruskoulupohjaisessa ammatillisessa koulutuksessa ja 12 prosenttia yo-pohjaisessa. 26 prosenttia vastaajista oli näyttötutkintopohjaisessa koulutuksessa, 12 prosenttia työvoimapoliittisessa koulutuksessa ja 8 prosenttia oppisopimuskoulutuksessa.

Miksi hakeuduin lähihoitajakoulutukseen?

”Olen aina halunnut työhön, missä autetaan toisia ja työ on ihmisten parissa tehtävää. Tiedät myös  tekeväsi arvokasta työtä ja saat paljon vastuuta.”

”Halusin päästä kassatyöstä ihmisläheiseen työhön, missä voin auttaa ja hoitaa ihmisiä. Myös hoitoalan työllistävyys ja monipuolisuus houkutti.”

”Pitkä "ura" edellisessä työssä päättyi koko henkilökunnan irtisanomiseen joten tuli ajankohtaiseksi uuden ammatin hankkiminen. Hoiva- ja hoitoala on ollut jo pitemmän ajan haave, tällä hetkellä olen todella tyytyväinen, että lähdin opiskelemaan.”

”Auttamisen halu, rakkaus sekä kunnioitus vanhoja ja sairaita ihmisiä kohtaan. Työn monipuolisuus ja hyvä työllistymistilanne. Mahdollisuus edetä ja kehittää itseään alalla vaikka miten paljon.”

”Halusin oppia enemmän erilaisista ihmisistä, tehdä töitä ihmisten kanssa, auttaa sekä halusin tuntea työni ja itseni aidosti tärkeäksi.”

Tilastotietoa lähihoitajista

Vuonna 2014 lähihoitajatutkinnon suorittaneita oli noin 137 000 ja tutkintoja suoritettiin 10 033. Kasvua edelliseen vuoteen oli 10 prosenttia. Noin 70 prosenttia lähihoitajista työskentelee kuntasektorilla. Vanhainkodeissa ja palvelutaloissa työskentelee noin 30 prosenttia, terveyskeskuksissa noin 15 prosenttia, päiväkodeissa noin 15 prosenttia, kotipalvelussa 15 prosenttia ja sairaaloissa 10 prosenttia.  Lähihoitajista noin kaksi kolmasosaa työskentelee sosiaalihuollossa.

SuPeriin kuuluu lähes 90 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085
SuPerin kehittämisjohtaja Jussi Salo, 050 411 0169
SuPerin tiedotuspäällikkö Sari Tirronen, 050 385 8043