19.7.2012

SuPerin selvitys vanhusten laitoshoidon tilasta: 98 prosenttia lähi- ja perushoitajista toivoo, että vanhustyön henkilöstömitoitus määriteltäisiin laissa.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on tehnyt selvityksen vanhusten ympärivuorokautisen laitoshoidon tilasta. Tulokset ovat huolestuttavia. 40 prosenttia vastaajista on miettinyt alan vaihtoa, sillä käytännön hoitotyössä ei ole mahdollista toteuttaa hyvää hoitoa. Alan koulutettua henkilökuntaa on liian vähän. Hoitajilla on huoli sekä vanhuksista että omasta jaksamisestaan. Työtä tehdään vanhusten kustannuksella, ei ehdoilla.

Vuoden 2010 lopussa vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä oli yhteensä 44 726 asiakasta, mikä oli 4,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Asiakasmäärä on ollut nousussa koko 2000-luvun, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstömitoitus laahaa jälkijunassa.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, toisin sanoen vanhuspalvelulaki, on juuri lausuntokierroksella. SuPer on esittänyt johdonmukaisesti lakisääteisen henkilöstömitoituksen säätämistä niin laitos- kuin kotihoitoonkin. Nykyiset laatusuositukset eivät riitä, koska niitä ei noudateta. Nyt käsittelyssä oleva lakiluonnos ei sisällä henkilöstömitoitusta.   

Vanhustyölle yleisarvosana 7-
Selvityksen vastaajia pyydettiin antamaan yleisarvosana asteikolla 4-10 tämän päivän vanhustyölle Suomessa. Superilaiset, vanhustenhoidon ammattilaiset, antoivat yleisarvosanaksi 7-. Lähes 10 % ilmoitti yleisarvosanaksi 5. Alle 3 %:n mielestä vanhustyö ansaitsee arvosanan 9. Vanhustenhoidon laatu arvioidaan useammin välttäväksi kuin kiitettäväksi.

Muun muassa työhyvinvointiin panostamalla voidaan vaikuttaa hoitotyön tuloksellisuuteen. Lisäksi tarvitaan kuitenkin poliittisia päätöksiä, joilla varmistetaan laadukas vanhustyö. Vanhukset tarvitsevat riittävän määrän hoitajia, ja hoitajilla on oltava oikeus tehdä työnsä hyvin. 98 % vastaajista toivoo, että vanhustyön henkilöstömitoitus määriteltäisiin laissa. 61 % on sitä mieltä, että omalla työpaikalla on tällä hetkellä liian vähän koulutettua hoitohenkilökuntaa.

Kysely toteutettiin huhti–toukokuussa 2012 ja siihen vastasi 1497 SuPerin jäsentä.
 

SuPeriin kuuluu yli 81 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Vanhustenhoidossa lähi- ja perushoitajat ovat suurin ammattiryhmä.


Lisätietoja:

SuPerin pääsihteeri Arja Niittynen, 040 504 1873

SuPerin järjestöpäällikkö Raija Moilanen, 044 727 1302