1.9.2016

SuPerin selvitys: Yksityisellä sektorilla vähätellään väkivaltaa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer julkisti tänään selvityksen lähi- ja perushoitajien työsuojelun toteutumisesta yksityisellä sektorilla. Yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista on havainnut tai kokenut työssään väkivaltaa tai sen uhkaa. Työntekijät ilmoittavat väkivaltatilanteista, mutta kolmannes vastaajista kertoi, että ilmoituksia ei käsitellä lainkaan työnantajan toimesta. Väkivallan lisäksi keskeisiä työturvallisuusriskejä ovat päivittäinen kiire, puuttuvat tauot, riittämätön henkilöstömäärä ja harmaa ylityö. Kyselyyn vastasi 3 180 yksityisellä sektorilla työskentelevää SuPerin jäsentä.

”Turpiin vaan ja onnea!”
Yli 70 prosenttia vastaajista on havainnut tai kokenut työssään väkivaltaa tai sen uhkaa. Päivittäin väkivaltaa kokee 5 prosenttia ja viikoittain 22 prosenttia yksityissektorin hoitajista. Työntekijät ilmoittavat väkivaltatilanteista, mutta 30 prosenttia vastaajista kertoi, että ilmoituksia ei käsitellä lainkaan. Vastaajista 76 prosenttia kertoi, ettei väkivaltatilanteiden jälkihoitoa ole järjestetty.

Epäasiallisen kohtelun tai häirinnän kohteeksi on joutunut 41,7 prosenttia vastaajista ja tätä useampi (57 %) on havainnut sitä työpaikallaan.

Työtä on enemmän kuin tekijöitä
Kyselyyn vastanneiden mukaan 65 prosentissa yksityissektorin työpaikoista henkilöstöä on liian vähän. Yli 80 prosenttia kokee työssään kiirettä vähintään viikoittain. Kiire on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana. Tilanne on vaikein vanhustenhoidossa.

Vain neljännes vastaajista kykenee pitämään työssään taukoja riittävästi. Erityisesti päivähoidossa ja kotihoidossa tauot jäävät usein pitämättä. Päiväkodissa työskentelevistä lähes 10 prosenttia vastasi, ettei taukoja ollut lainkaan työpäivän aikana. He myös kertovat työskentelevänsä jaksamisensa äärirajoilla.

Lähi- ja perushoitajat tekevät paljon ylityötä ilman korvausta
Viikoittain ylityötä tekee 46 prosenttia vastaajista ja päivittäin 9 prosenttia.  Ainoastaan noin puolet (50,4 %) tehdystä ylityöstä korvataan työehtosopimuksen mukaisesti aikana tai rahana. Tällöin toinen puoli tehdystä ylityöstä jää piiloon eikä henkilöstömäärän todellinen tarve tule näkyväksi. Hoitajat joustavat itsensä uuvuksiin.

Kolmasosa vastaajista kokee saavansa esimiehen tukea työssään
Työpaikoissa, joissa esimiehen tukea ei koettu lainkaan, häirintä ja epäasiallinen kohtelu jäivät myös käsittelemättä (43,8 %) ja valtaosa ristiriidoista lakaistiin maton alle (78,1 %). Käsittelemätöntä häirintää ja epäasiallista kohtelua esiintyy vähemmän niillä työpaikoilla, joilla esimies tukee työntekijöitä. Kun ristiriitoja ilmenee, ne käsitellään työyhteisössä. Myös työnjako koetaan silloin selkeämpänä, ja työntekijöistä vain harva on päivittäin jaksamisensa äärirajoilla.

Lain edellyttämä työsuojeluvaltuutettu puuttuu noin viidesosalla työpaikoista
Jopa 13,8 prosenttia vastaajista ei tiennyt onko työpaikalla työsuojeluvaltuutettua. Selvitys osoittaa, että työsuojeluvaltuutetulla on suuri merkitys työpaikan työolosuhteisiin ja työntekijöiden jaksamiseen. Työ on paremmin tauotettua, väkivaltatilanteiden ehkäisy ja jälkihoito on järjestetty useammin, ristiriitoja kyetään käsittelemään ja työn kuormittavuutta sekä vaaratekijöitä pystytään vähentämään.    

Selvitys herättää kysymyksen, miksi työntekijöiden terveydestä ja jaksamisesta huolehtiminen ei kiinnosta työnantajaa alalla, jolla on pulaa työntekijöistä. Monet tutkimukset osoittavat, että panostukset työhyvinvointiin ovat taloudellisesti erittäin kannattavia. Miksi siis yksityisellä sosiaali- ja terveysalalla lyhytnäköisesti tuhlataan henkilöstön voimavaroja ja ajetaan hoitajia jaksamisensa äärirajoille? Hyvällä johtamisella ja työsuojelun yhteistoiminnalla voitaisiin tukea työyhteisön ja yrityksen toimintaa.

Kysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2016 ja siihen vastasi 3 180 SuPerin jäsentä, jotka työskentelevät yksityisellä sektorilla sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla. SuPerissa on kaikkiaan lähes 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.


Lisätietoa:

SuPerin ammattiasiain päällikkö Kristina Lamberg (lisätietoa kyselystä), 09 2727 9148
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

Tutustu selvitykseen:

"Turpiin vaan ja onnea!" - SuPerin selvitys yksityissektorilla työskentelevien jäsenten työsuojelusta (2016)

"Turpiin vaan ja onnea" -selvityksen kansi

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kertoo selvityksestä:


1.9.2016

Iltalehti
Kansan Uutiset
Verkkouutiset