11.11.2010

SuPerin työmarkkinapäivät 11. - 12.11.2010: Työurien pidentämistä suunniteltava vastuullisesti

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin mukaan työurien 
pidentämisessä on käytettävä kaikki jo olemassa olevat keinot. On varmistettava kaikin keinoin, että 
työntekijät jaksavat työssään nykyiseen eläkeikään asti. Hoitoalalla jäädään 
työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin noin 57-vuotiaana. Kehittämällä työaikoja ja työolosuhteita 
sekä turvaamalla riittävä määrä koulutettua henkilökuntaa saadaan todellisia työuria pidennettyä 
merkittävästi. Myös osa-aikatyön hyödyntäminen entistä tehokkaammin lisää työhyvinvointia ja 
pidentää näin työuria.

Työurien pidentämisessä on keskityttävä työhyvinvoinnin parantamiseen. 
Eläkeiän nostaminen ei pidennä työuria, jos työntekijät eivät jaksa työssään. Hoitoala on fyysisesti 
raskasta työtä, jossa tuki- ja liikuntaelinsairaudet vievät ennenaikaiselle eläkkeelle. Ergonomisella 
ja autonomisella työvuorosuunnittelulla saadaan huomioitua yksilölliset tarpeet työajoille ja 
turvattua riittävä lepo.

EK:n Sakari Tammisen ehdottama lomien lyhentäminen ei todellisuudessa pidentäisi työuria vaan 
heikentäisi jaksamista ja palautumista pitkäkestoisesta rasituksesta. Se voisi jopa lyhentää todellisia 
työuria. 
Työurien pidentämisessä on keskityttävä enemmän työntekijöiden motivaation ja jaksamisen 
tukemiseen, kuin jaksamista ylläpitävien etuuksien leikkaamiseen.

Työurien pidentämisessä keskeistä on luoda työpaikoille kulttuuri, jossa myös vanhempien 
työntekijöiden osaamista arvostetaan. Uuden, haastavan työuran luominen tulee olla mahdollista 
myös viisikymmentä vuotta täyttäneille. SuPer haastaa EK:n keskittymään julkisuudessa enemmän 
oman jäsenkenttänsä kannustamiseen, niin että yritykset palkkaisivat vanhempaa työvoimaa eivätkä 
saneeraisi niin halukkaasti ulos yli viisikymppisiä. - Vastuuta ollaan aina heittämässä 
työntekijäpuolelle ja vaatimassa joustoja, SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäki kritisoi. - On 
muistettava, että työnantajalla on suuri vastuu siitä, millaisia todellisia mahdollisuuksia pidemmille 
työurille annetaan.

SuPerin luottamusmiehet kokoontuvat Helsinkiin SuPerin työmarkkinapäiville 11. - 12.11. 
Kaikkiaan päiville osallistuu 330 superilaista neuvottelijaa.

SuPeriin kuuluu 76 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä 
sektorilla. 

 
Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäki, 044 569 2634