15.11.2012

SuPerin työmarkkinapäivät 15. - 16.11.2012: SuPer palkitsi kolme työyhteisöä työhyvinvoinnin edistämisestä

STTK:lainen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer palkitsi työmarkkinapäivillään 15.11. kolme työyhteisöä työhyvinvoinnin edistämisestä. Palkitut ovat: Nivalan peruspalvelukuntayhtymä Kallion Mäntykoti, Tampereen kaupungin Koukkuniemen vanhainkodin osasto 20 sekä Hattulan Pappilanniemen päiväkodin Pajulinnut-ryhmä.

Työhyvinvoinnin lisääminen on edellytys sille, että sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle jatkossa hakeudutaan ja alalla pysytään. SuPerin Kimpassa on kivempaa -kampanjan tarkoituksena on nostaa esiin työhyvinvoinnin merkitys alalla ja korostaa yhdessä tekemistä. Työhyvinvointiin panostamisella on todettu olevan myös merkittävä vaikutus tuloksellisuuden lisäämisessä.

SuPer julkisti liittokokouksessaan kesäkuussa selvityksen lähi- ja perushoitajien työhyvinvoinnista. Selvityksen pohjalta laadittiin myös työhyvinvoinnin teesit. Nyt palkitut työyhteisöt osallistuivat kilpailuun, jolla etsittiin työhyvinvointia lisänneitä käytäntöjä, jotka on helppo ottaa käyttöön myös muissa työyhteisöissä. Kilpailuun osallistui lähes 70 superilaista työyhteisöä.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Nivalan Kotikeskus, Mäntykoti (Nivala)  
Mäntykoti tarjoaa tuettua palveluasumista ja asukkaista valtaosa on dementoituneita. Työntekijät pyysivät raskaaksi koettuun tilanteeseensa ulkopuolista työnohjausta, joka on auttanut työyhteisöä mm. luomaan yhteiset, selkeät pelisäännöt ja näkemään onnistumiset. Kirjattuihin pelisääntöihin kuuluvat mm. rakentavan palautteen antaminen, toisten tukeminen, työkaverin arvostaminen sekä avoin ja suora viestintä. Vuorovaikutus on työyhteisössä kehittynyt ja luovia ratkaisuja haasteellisten asukkaiden kanssa on ollut helpompi löytää. Työnantaja on tukenut prosessissa. Työyhteisöllä on yhteisenä tavoitteena opinto- ja virkistysmatka, joka myös luo yhteenkuuluvuutta.   

Koukkuniemen vanhainkoti, osasto 20 (Tampere)
Osaston työntekijöistä yksi on Tampereen kaupungin kouluttama työhyvinvointivalmentaja. Valmennuksen myötä osastolla on ryhdytty pitämään säännöllisiä osastotunteja kerran viikossa työhyvinvointiin liittyen. Käytännöllä on saatu parannettua mm. tiedon kulkua. Lisäksi on ryhdytty kehittämään työvuorosuunnittelua ja perehdytystä. Tämä on tarkoittanut mm. että uudelle työntekijälle nimetään perehdyttäjä ja samalla huolehditaan, että uusi työntekijä ja hänen perehdyttäjänsä ovat samassa vuorossa kaksi työpäivää.   

Pappilanniemen päiväkoti, Pajulinnut-ryhmä (Hattula)
Pajulinnut-ryhmässä työtekijöillä on selkeä käsitys positiivisen palautteen merkityksestä. Työtekijöiden kesken on otettu käyttöön kehuperjantai. Positiivisen palautteen antaminen säännöllisesti työtekijöiden kesken on luonut yhteenkuuluvuutta ja kääntänyt huomiota onnistumisiin. Positiivista palautetta annetaan toinen toiselle todellisista työtilanteista esim. työntekijän hoidettua onnistuneesti haastavan keskustelun lapsen vanhemman kanssa. Työyhteisössä on ollut käytössä vuosia tiimisopimus, johon kirjataan keskeiset toimintaa ohjaavat tekijät ja jonka kaikki työntekijät allekirjoittavat. Kehuperjantai on kirjattu osaksi tiimisopimusta.

SuPerin vuosittain järjestettävät työmarkkinapäivät kokoaa vuonna 2012 yhteen noin 350 superilaista luottamusmiestä ja pääluottamusmiestä eri puolilta Suomea. Päivien pääteema on tänä vuonna työhyvinvointi.

SuPeriin kuuluu yli 82 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoa:
puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085
edunvalvontayksikön johtaja Anne Sainila-Vaarno, 050 310 1492

Kampanjan työhyvinvointikilpailun palkituista:
suunnittelija Sari Erkkilä, 050 341 6079