15.9.2016

SuPerin valtakunnalliset neuvottelupäivät 14.–15.9: Kenet jätän tänään hoitamatta?

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer vaatii maan hallitusta antamaan edellytykset hyvälle vanhustenhoidolle. Heikko vanhustenhoidon tila on valtakunnallinen ongelma, joka vaatii pikaista ratkaisua. Lainsäädännön ja suositusten on turvattava edellytykset hyvälle hoidolle, eikä suosituksia henkilöstömitoituksista saa heikentää. Päinvastoin, nykyisessä tilanteessa niitä tulisi nostaa. 0,4:n mitoituksella voidaan tarjota vanhukselle sänkypaikka ja ruoka, ei muuta. SuPerin ammattiosastojen puheenjohtajien valtakunnallisilla neuvottelupäivillä keskusteltiin todellisesta mitoituksesta ja nykyisistä työtehtävistä. Esim. tehostetussa palveluasumisessa saattaa hoitajien työnkuvaan kuulua hoidon lisäksi siivous, ruoanlaitto ja pyykkäys. Vaikka mitoitus olisi tässä tilanteessa 0,6, se ei välttämättä riitä hyvän hoidon toteuttamiseen.

Vanhuspalvelulain 4. luvun (Palvelujen laadun varmistaminen) 20 §:ssä sanotaan: Toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut.

Jos toimintayksikön tiloissa hoidettavana olevan iäkkään henkilön toimintakyky on alentunut siten, että hän tarvitsee huolenpitoa vuorokaudenajasta riippumatta, toimintayksikössä on oltava riittävästi henkilöstöä kaikkina vuorokaudenaikoina.

– 0,4:n mitoituksella ei pystytä täyttämään näitä lain vaatimuksia. Miksi päättäjät eivät usko lukuisia asiantuntijoita, jotka vakuuttavat ettei 0,4:n henkilöstömitoitus ole riittävä? Paavola kysyy.

Päättäjien on kannettava vastuu vanhustenhoidosta
Huolestuttavaa on, että yleisessä keskustelussa hoitajia syytetään heikosta vanhustenhoidosta. Päättäjät eivät kanna vastuutaan tilanteesta. – Tämä osoittaa suurta selkärangattomuutta, eikä auta viemään vanhustenhoitoa sille kuuluvalle tasolle, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa.

Vanhustenhoidossa työskentelevät hoitajat haluavat tehdä vanhusta kunnioittavaa ja laadukasta hoitotyötä. Hoitajille on annettava siihen mahdollisuus.

Maan hallituksen suunnitelma vähentää minimihenkilöstömitoitusta tarkoittaa käytännössä sitä, että hoitajat joutuvat priorisoimaan, kenet hoidetaan ja kenet jätetään hoitamatta. Hallitukselta osoittaisi vastuunkantoa, jos se rehellisesti myöntäisi julkisuudessa, että jatkossa kaikkia ei voida eikä aiota hoitaa. Resurssien alasajo tarkoittaa juuri sitä.

– Onko vanhusten arvostus vain sanahelinää ja juhlapuheita? Juhlapuheillahan ei ole merkitystä, vaan teoilla.


SuPerissa on kaikkiaan lähes 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085