18.10.2012

SuPerin vetoomuksen henkilöstömitoituksen sitovuuden puolesta allekirjoittanut 43 000

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola luovutti vetoomuksen peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille keskiviikkona 17.10. Allekirjoittaneet vetoavat yhdessä SuPerin kanssa sen puolesta, että valmisteilla olevaan vanhuspalvelulakiin sisällytetään henkilöstömitoitus. SuPer on kerännyt kahteen vetoomukseen yhteensä noin 43 000 nimeä henkilöstömitoituksen puolesta. Nyt luovutetun vetoomuksen on allekirjoittanut 19 000 kansalaista.

Vanhuspalvelulaki on SuPerille merkittävä laki. Vanhusten aseman ja arvostuksen nostaminen on lähtökohta sille, että vanhustenhoitoa arvostetaan ja siihen suunnataan riittävästi resursseja: aikaa, rahaa ja osaamista. Henkilöstömitoituksen sitovuus on ollut SuPerin tavoitteena kauan, sillä tilanne vanhustenhoidossa on ollut heikko ja se on heikentynyt viime vuosina entisestään. Omien selvitystemme ja myös valvontaviranomaisten mukaan suurin ongelma vanhustenhoidossa on riittämätön henkilöstömäärä. Siitä johtuvat myös muut ongelmat.

Käytössä olevia suosituksia ei ole noudatettu ja henkilökunta on huolissaan asiakkaiden hoidosta sekä omasta ja työtoverien jaksamisesta. Tähän huoleen SuPer on vastannut ja puuttunut työpaikoilla epäkohtiin. Hyvän hoidon turvaaminen ja työn tekemisen edellytysten luominen on kuitenkin kuntien ja työnantajien vastuulla. Jos kunnat eivät velvoitteistaan selviydy, on valtion huolehdittava siitä, että vanhusten hyvä hoito turvataan. 

SuPer vaatii lakiin koulutetun hoitohenkilökunnan mitoitusta ja pitää 0,8 mitoitusta hyvänä. Mitoitus on kuitenkin katsottava asiakkaiden hoitoisuuden mukaan. Suunnitellun ja toteutuneen mitoituksen on oltava sama. 0,5 on riittämätön, eikä sillä turvata hyvää hoitoa.

Lakiesitys tulee todennäköisesti eduskunnan käsittelyyn syksyllä ja laki astuu voimaan ensi vuoden aikana. Lakiesityksessä ei ole henkilöstömitoitusta, vaan siitä säädetään esityksen mukaan tarpeen vaatiessa asetuksella 2015. Tämä ei riitä SuPerille, sillä vanhustenhoidon tila on todella heikko, eivätkä hoitajat jaksa nykyisillä henkilöstöresursseilla. - Henkilöstömitoitus on saatettava kuntoon nyt, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii.  Laki ja sanktiot sen noudattamatta jättämisestä on ainoa keino, jolla työnantajat saadaan noudattamaan velvoitteensa.

Kansanedustajilla on nyt mahdollisuus osoittaa teoilla vanhusten arvostus. Pelkät puheet ja hyvä tahto eivät auta. Asialle on tehtävä jotakin. Laki on konkreettinen ratkaisu ja lainsäätäjän mahdollisuus vaikuttaa asiaan.

Nimiä vetoomukseen on kerätty SuPerin verkkosivuilla ja tapahtumissa vuoden aikana.

SuPeriin kuuluu yli 82 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoa: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085