5.10.2011

SuPerin vetoomuksen vanhuspalvelulain henkilöstömitoituksen puolesta allekirjoitti 24 000

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäki ja pääsihteeri Arja Niittynen luovuttivat 5.10. peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille 24 000 allekirjoitusta sisältäneen vetoomuksen. Allekirjoittaneet vetoavat yhdessä SuPerin kanssa sen puolesta, että valmisteilla olevaan vanhuspalvelulakiin sisällytetään henkilöstömitoitus.

Vanhusten hyvä, laadukas ja turvallinen hoito ja hoiva on turvattava. Tämä toteutuu vain, jos koulutettua hoitohenkilökuntaa on riittävästi.

Allekirjoittaneet yhdessä SuPerin kanssa vetoavat sen puolesta, että henkilöstömitoitus kirjataan valmisteilla olevaan vanhuspalvelulakiin ja sen rikkomisesta seuraa sanktiot. Hyvän henkilöstömitoituksen tasoksi SuPer on asettanut 0,80. Lisäksi SuPerin tavoitteena on, että mitoitukseen ei lasketa henkilöitä, jotka todellisuudessa eivät osallistu hoitotyöhön tai henkilöitä, joilla ei ole alan koulutusta.

Henkilöstömitoituksen lähtökohtana tulee olla asiakkaiden toimintakyky sekä hoidon ja palvelun tarve. Riittävällä henkilöstömitoituksella turvataan laadukas ja turvallinen perushoito, kiireetön asiakkaan kohtaaminen ja hyvä arki sekä hyvä saattohoito ja arvokas kuolema.

Riittävä henkilöstömitoitus turvaa myös hoitohenkilökunnan jaksamisen, turvallisuuden ja hyvinvoinnin.

SuPer järjesti Helsingissä 20.9. Arvokas vanhuus -tempauksen, jolla haluttiin muistuttaa, että arvokas elämä kuuluu kaikille; niin vanhuksille kuin heitä hoitaville ammattilaisille. Suurelle yleisölle suunnatun tempauksen lisäksi SuPer järjesti myös vanhustenhuoltoa käsittelevän asiantuntijaseminaarin.

Vetoomuksen on voinut allekirjoittaa Arvokas vanhuus -tempauspäivänä sekä erilaisissa tapahtumissa, joissa SuPer on syksyn mittaan ollut mukana.

Verkkosivujen sähköinen adressi on ollut avoinna 9. - 30.9. Yhteensä näissä vetoomuksissa on kaikkiaan 23 879 allekirjoitusta asian puolesta.

SuPeriin kuuluu yli 78 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: 
puheenjohtaja Juhani Palomäki, 044 569 2634