19.4.2012

SuPerin viesti eduskunnalle: Vanhuspalvelulakiin saatava henkilöstömitoitus

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtajan Juhani Palomäen mukaan tänään luovutettu esitys vanhuspalvelulaista ei turvaa vanhusten hyvää hoitoa. Laista puuttuu keskeisin asia eli sitovat määräykset koulutetun hoitohenkilöstön määrästä. – Lukuisat selvitykset ovat antaneet tietoa pääongelmasta vanhustenhoidossa eli riittämättömästä hoitohenkilöstön määrästä. Asiantuntijaryhmän laatiman lakiesityksen viesti onkin, ettei vanhuksille haluta turvata hyvää hoitoa, Palomäki sanoo.

Laitos- ja kotihoidossa suurin ongelma on riittämätön koulutetun hoitohenkilökunnan määrä. Laitoshoidossa ovat käytössä suositukset, joita ei monin paikoin noudateta. Kotihoidossa ei ole käytössä edes suosituksia. Vanhusten hyvä hoito vaatii riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa. Johtamisella voidaan hoidon laatua ja työntekijöiden jaksamista parantaa, mutta hyvä johtaminen ei poista riittävän henkilöstömäärän tarvetta. SuPer on vaatinut sitovia määräyksiä koulutetun hoitohenkilökunnan määrästä laitos- ja kotihoitoon, jotta vanhuksille voidaan turvata inhimillinen hoito ja työntekijöille inhimilliset työolot.

Lakiesityksessä on maininta, että tarkempia säännöksiä henkilöstöstä annetaan tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Asetuksesta ei ole olemassa esitystä. SuPerin mukaan mahdollisuus asetukseen ei ole riittävä toimenpide henkilöstömitoituksen kuntoonsaattamiseksi. – Asetuksesta ei ole mitään takeita. Henkilöstömitoituksesta on säädettävä laki tai asetus heti. Tarve normiohjaukseen mitoituksen osalta on ollut olemassa jo kauan, ei ole enää aikaa odotella vanhustenhoidon heikkenemistä entisestään, Palomäki muistuttaa.

- Ilman sitovia määräyksiä henkilöstömitoituksesta lakiesityksen hyvät tavoitteet eivät tule toteutumaan ja uhkana on, että vanhusten asema ja vanhustenhoidon tila heikkenee entisestään.

SuPeriin kuuluu yli 81 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Lähi- ja perushoitajat ovat suurin ammattiryhmä vanhustenhoidossa.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäki, 044 569 2634