2.10.2012

SuPerin viesti kunnille: Alibudjetoijat kierrätykseen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan kuntien talousarvioissa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus on turvattava. Monissa kunnissa on tietoisesti tehty alibudjetointia tänä ja viime vuonna. Viranhaltijat ja poliittiset päättäjät, jotka tietoisesti esittävät ja päättävät liian niukat määrärahat lakisääteisten peruspalvelujen turvaamiseen on saatava teoistaan vastuuseen, vaatii puheenjohtaja Paavola.

Tämän vuoden keväällä julkaistun sosiaalibarometrin mukaan noin 20 prosenttia kuntien sosiaalitoimen johtajista ja lähes 30 prosenttia terveyskeskusten johtajista myöntää, että menoja on tietoisesti budjetoitu alakanttiin tänä ja viime vuonna. Alimitoitettujen määrärahojen seuraukset näkyvät nyt sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikkojen arjessa säästövaatimuksina, riittämättömänä henkilöstönä ja puutteellisina palveluina. Suurimmat kärsijät ovat sairaat, vanhukset, lapset sekä heidän hoitajansa. Tällaista menoa ei hyvinvointivaltiossa voi puheenjohtaja Paavolan mielestä sallia.

Riski alibudjetointiin näyttää olevan suuri myös ensi vuonna. Tämän estämiseksi alimitoitettuja määrärahoja esittäville viranhaltijoille olisi annettava varoitus eikä heille myöskään saisi myöntää vastuuvapautta toimistaan. Tietoisesti liian pieniä määrärahoja päättävät poliitikot olisi hyvä myös laittaa kierrätykseen. Tähän kierrätykseen kuntalaisille tarjoutuu puheenjohtaja Paavolan mukaan hyvä mahdollisuus syksyn kuntavaaleissa.

Jos kuntien talousarvioiden laatijat eivät pysty lakisääteisten peruspalvelujen rahoitusta turvaamaan, niin silloin on tarkasteltava kunnan investointiohjelmaa sekä kunnan veroprosenttia. Kaikkia investointeja ei ole pakko heti toteuttaa vaan useimpia niistä voidaan lykätä. Talousahdingon maksumiehiksi ei saa laittaa puolustuskyvyttömiä kuntalaisia ja heille elintärkeitä ja välttämättömiä peruspalveluja tuottavaa henkilöstöä. Puheenjohtaja Silja Paavolan mielestä syksyn kuntavaaleissa kannattaa ennen äänestyskoppiin menoa selvittää se, miten oma ehdokas aikoo turvata heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten palvelut. Jos selvää vastausta ei ehdokkaalta saa, niin silloin kannattaisi ehkä vaihtaa ehdokasta, toteaa puheenjohtaja Paavola.

SuPeriin kuuluu yli 82 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Lähi- ja perushoitajat ovat suurin ammattiryhmä vanhustenhoidossa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085