13.8.2013

SuPerin viesti kunnille: Lainrikkojat vastuuseen teoistaan

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan sekä kuntien itsensä että valtion valvontaviranomaisten on puututtava kuntien viranhaltijoiden lainvastaiseen toimintaan. Kuntien viranhaltijoiden valmistelemat alimitoitetut budjetit sekä toimeenpanemat henkilöstölomautukset ja muut säästötoimet rikkovat räikeästi vanhuspalvelulain määräyksiä. Vanhuksille ei kaikissa kunnissa pystytä tarjoamaan lain edellyttämiä palveluita.

Kesällä voimaan tullut vanhuspalvelulaki määrää, että kunnan on järjestettävä iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Lain mukaan nämä palvelut on toteutettava niin, että ne tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta.

Monista kunnista tulee nyt sellaista viestiä, että jo ennestään alimitoitettuja henkilöstöresursseja pienennetään vielä säästösyistä. - Tämä ei ole inhimillistä ja siinä rikotaan törkeästi lakia sekä vanhusten oikeuksia saada riittävät palvelut, toteaa puheenjohtaja Paavola.

Kuntien tekemien ostopalvelusopimusten toteutumista ei kaikissa kunnissa valvota. Jos esimerkiksi yksityiset toimijat pyörittävät toimintaa vajaamiehityksellä, vaikka laskuttavat kunnalta täyden sopimuksen mukaisen hinnan, niin tässä kuntien johtavat viranhaltijat syyllistyvät kuntalaisten yhteisten varojen tuhlaamiseen. Tämä toimintamalli on puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan välittömästi lopetettava.

Kuntien viranhaltijoilla on vastuu virkatoimistaan ja jokainen viranhaltija vastaa siitä, että hänen virkatoimensa ovat lainmukaisia. Tietoisesti alibudjetteja laativat tai niitä esittelevät sekä ostopalvelusopimusten valvomista laiminlyövät viranhaltijat on saatettava virkavastuuseen teoistaan. Heille ei myöskään saa vastuuvapautta toimistaan myöntää. Puheenjohtaja Paavolan mukaan monissa kunnissa tehdään tälläkin hetkellä alimitoitettuja budjetteja ja lainvastaisia säästötoimia ja siksi aluehallintovirastojen tarkastajien ja jopa eduskunnan oikeusasiamiehen on tilanteeseen nyt puututtava.

SuPeriin kuuluu yli 84 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Lähi- ja perushoitajat ovat suurin ammattiryhmä vanhustenhoidossa.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085