1.9.2016

SuPerin yksityisten ammattiosastojen edustajien kannanotto työsuojeluselvitykseen

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton yksityisten ammattiosastojen edustajat ottivat kantaa juuri julkaistuun yksityissektorin työsuojeluselvitykseen.

Osassa yksityissektorin työpaikoista on Pelon kulttuuri. Työntekijöillä pitää olla oikeus tuoda esiin työsuojelussa esiintyviä epäkohtia. Työntekijät kuitenkin pelkäävät epäkohtien esiintuomista työpaikan menettämisen ja epäasiallisen kohtelun pelossa. Työnantajat ovat paikoin välinpitämättömiä työsuojelun suhteen. Ongelmat tiedostetaan työpaikoilla, mutta niille ei tehdä mitään. Lähiesimiehen rooli on työsuojelussa keskeinen. Esimiehen osaaminen ja halu johtaa vaikuttaa työsuojelun toimivuuteen.

Ammattiosastojen edustajien mielestä on huolestuttavaa, että lähes puolet yksityissektorilla työskentelevistä hoitajista on työssään jaksamisensa äärirajoilla. Myös nuoret hoitajat uupuvat työssään. Työvoiman saatavuuden kannalta nuorten uupuminen ja poistuminen alalta on huolestuttavaa. Mistä saadaan tulevaisuuden hoitajat, jos työ on näin rankkaa?

Esimiesten tulee seurata taukojen pitämistä ja jokaisella työntekijällä tulee olla mahdollisuus pitää asianmukaiset tauot.

Riittävä ja koulutettu henkilöstö säästäisi työnantajan rahoja sairaslomien vähentymisen ja monipuolisen osaamisen kautta. Kouluttamattomat työntekijät vaarantavat asiakas- ja työturvallisuuden. Mitoituksessa tulisi ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja hoitoisuus sekä toiminnan luonne sen sijaan, että mennään alimmalla mahdollisella mitoituksella. Ylitöiden määrä on lisääntynyt henkilöstön vähentämisen myötä. Ylitöiden kirjaaminen paljastaa henkilöstön todellisen tarpeen. Työvuorojen kirjaaminen on tärkeää myös työtapaturmien näkökulmasta.

Työpaikkaväkivaltaa vähätellään. Menettely- ja toimintatapaohjeet väkivaltatilanteista ovat puutteellisia tai ne puuttuvat kokonaan. Väkivaltatilanteet tulee käsitellä toiminnan kehittämiseksi ja työturvallisuuden takaamiseksi. Työpaikkaväkivallalle tulee olla nollatoleranssi työpaikoilla.