21.1.2010

SuPerNuoret: Päättäjät puhuvat, teot puuttuvat

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin alle 30-vuotiaat jäsenet ovat 
kyllästyneet poliittisten päättäjien tyhjää kaikuviin puheisiin. Päättäjillä on huoli sosiaali- ja 
terveydenhuollon laadusta, hoitoon pääsystä ja työurien pidentämisestä, mutta työpaikkatasolle 
eivät teot ole vielä ilmaantuneet.

Nuorten innostus hoitotyötä kohtaan kasvaa kolmivuotisten lähihoitajaopintojen aikana ja samalla 
kehittyvä eettisyys on yksi lähihoitajuuden kulmakivistä. Valmistujaisjuhlassaan lähihoitajat 
lupaavat Lähihoitajan lupauksessa tehdä työtä asiakkaan ihmisarvoa kunnioittaen ja hyvää elämää 
edistäen. Työelämään astuessaan he puhkuvat hoitofilosofioita ja - ideologioita. Tämän päivän 
työelämä on heille kuin märkä rätti päin kasvoja.

Lähihoitajat joutuvat tinkimään omasta etiikastaan ja hyväksymään sen väistämättömän tosiasian, 
että liian monen työvuoron jälkeen joutuu elämään oman riittämättömyyden tunteensa kanssa. Liian 
vähäiset henkilöstömäärät tekevät työstä pahimmassa tapauksessa liukuhihnamaista, jossa 
asiakkaiden yksilöllisyys on tuntematon tekijä. Kun tähän lisätään surkea johtaminen, joka 
tarkoittaa usein sitä, että esimies rajoittaa mielivaltaisesti lähihoitajien osaamisen käyttöä mm. 
lääkehoidon osalta, sekä kolmivuorotyö ja matala palkka, on turha puhua hoitotyön arvostuksesta. 
Moni on valmis vaihtamaan alaa suojellakseen itseään tämän kaiken aiheuttamasta ahdistuksesta ja 
mielipahasta.

Tulevaisuuden Suomessa kasvaa edelleen kilpailu sosiaali- ja terveydenhuollon koulutetusta 
henkilökunnasta. Jotta nuoret saadaan innostumaan lähihoitajan työstä ja tuhannet alalta pois 
siirtyneet lähihoitajat takaisin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukseen, tulee vetovoimaisuuteen 
vaikuttaviin tekijöihin tarttua pikaisesti.

Tällä hetkellä henkilöstömitoituksista säädetään lainmukaisesti vain päivähoidossa. Ministeri 
Risikon lupaaman vanhustenhuoltolain valmisteluun tulee laittaa vauhtia, jotta 
henkilöstömitoitukset saadaan myös kasvavassa vanhustenhuollossa inhimillisiksi. Peruspalkan 
tulee olla sellaisella tasolla, että sillä on mahdollisuus tulla toimeen myös kaupungissa, vaikka olisi 
yksineläjä. Lähihoitajien on saatava tehdä työtään koulutuksensa mukaisesti, johtamisen on oltava 
tasa-arvoista ja lähihoitajan tulee kokea olevansa arvostettu työyhteisössä. Nämä kaikki ovat 
tekijöitä, joilla lähihoitajat saadaan pysymään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluksessa.

On siis turha puhua työurien pidentämisestä, kun tällä menolla ei jaksa edes kuusikymppiseksi. 
SuPerNuoret vaativat poliittisilta päättäjiltä tekoja puheiden sijaan.

Nuoria edustaa Suomen lähi- ja perushoitajaliitossa SuNu (SuPerNuoret), alle 30-vuotiaista 
lähihoitajista koostuva valtakunnallinen työryhmä. Se ottaa kantaa sekä suunnittelee ja toteuttaa 
SuPerin nuorten toimintaa.

Toiminnan tavoitteena on parantaa nuorten lähihoitajien työelämätietoutta. 
Lisäksi SuNu pyrkii esimerkillisellä toiminnallaan vahvistamaan kollegojensa ammatti-identiteettiä 
ja ylläpitämään superilaista me-henkeä.

Lisätietoja: 
SuPerin suunnittelija Sari Erkkilä, 050 3416079 SuNun puheenjohtaja Heli Saarinen, 044 2847006