26.5.2015

Tasavallan presidentti on myöntänyt Juhani Palomäelle järjestöneuvoksen arvonimen

SuPerin liittohallituksen päätöksellä pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Juhani Palomäelle anottiin järjestöneuvoksen arvonimeä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi Palomäelle järjestöneuvoksen arvonimen 8. toukokuuta.

Puheenjohtajakautenaan (2000–2012) Palomäki oli vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. Palomäki on lisäksi ansioitunut paikallisella tasolla kuntapäättäjänä ja ammatillisen koulutuksen kehittäjänä sekä hoitoalan ammattilaisten edunvalvojana. Lisäksi hänellä on ollut lukuisia luottamustehtäviä Seinäjoella ja valtakunnan tasolla.

Palomäellä on ollut vahva rooli politiikassa. Hän on ollut Seinäjoen Keskustan paikallisosastojen perustajajäsen ja toiminut aktiivisesti paikallisosastossa 1978–1997. Tähän liittyen hänellä on ollut lukuisia paikallisia luottamustehtäviä.

Palomäki on ollut liiton edustajistossa 35 vuotta, joista puheenjohtajana 16 vuotta. Liiton edustajiston puheenjohtajana toimiessaan hän oli voimakkaasti vaikuttamassa mm. lähihoitajakoulutuksen aloittamiseen ja kehittämiseen.

Liiton puheenjohtajana hän toimi 12 vuotta. Tänä aikana hän vaikutti omalla panoksellaan mm. alan työmarkkinatilanteen rauhanomaiseen hoitamiseen vuonna 2007. Hän oli aktiivisesti kehittämässä mallia sote-ratkaisuksi, jotta yhteiskunnan kannalta merkittävä toiminta-alue saataisiin toimivaksi ja tehokkaaksi. Hän on toiminut alansa neuvottelujärjestössä (TNJ, TVK-V) yli kaksikymmentä vuotta, joista puheenjohtajana yli 8 vuotta. Lisäksi hän on toiminut keskusjärjestöjen hallinnossa TVK:ssa ja STTK:ssa sekä Kevan hallinnossa.

Juhani Palomäki on koulutukseltaan perushoitaja (apuhoitaja, 1972). Tässä työssään hän toimi pääasiassa Seinäjoen keskussairaalassa potilastyössä. 

Vuosina 1918–2013 on myönnetty kaikkiaan 47 järjestöneuvoksen arvonimeä. SuPerin hallitus ja henkilökunta arvostavat arvonimen myöntämistä ja onnittelevat Juhani Palomäkeä ansaitusta arvonimestä.