2.11.2018

TEM ja järjestöt jatkavat työsopimuslain muutoksen valmistelua

TEM:n ja järjestöjen edustajat tapasivat Helsingissä 2.11.2018. Tapaamisen aiheena olivat henkilöperusteiseen irtisanomiseen liittyvien säännösmuutosten perustelut. Keskustelut jatkuvat maanantaina 5.11.2018.

Tapaamisessa keskusteltiin erityisesti siitä, millä tavoin työnantajan henkilöstömäärän tulisi vaikuttaa irtisanomisperustetta koskevassa kokonaisharkinnassa ja millä tavoin näiden seikkojen tulisi ilmetä esityksen perusteluissa.

Tapaamiseen osallistuivat Akavan, EK:n, Kuntatyönantajien, SAK:n, STTK:n, Suomen Yrittäjien, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön edustajat.

Osapuolet tapasivat edellisen kerran 31.10.2018. Tapaaminen oli jatkoa hallituksen palkansaajajärjestöille 25.10.2018 tekemälle esitykselle. Hallitus haluaa varmistaa työsopimuslain muutoksella, että pienten työnantajien erityiset olosuhteet otettaisiin riittävällä tavalla huomioon henkilöperusteista irtisanomisperustetta arvioitaessa. Tavoitteena on madaltaa työllistämiskynnystä pienissä yrityksissä. Esityksessä ei enää määritellä yrityksen kokoa.

Hallituksen tavoitteena on antaa esitys eduskunnalle marraskuun 2018 alkupuoliskolla.