8.9.2015

Terveydenhuollon työntekijäjärjestöjen kannanotto: SoTe-uudistus ensisijainen – ei aluehallinto

Terveydenhuoltoalan järjestöt Lääkäriliitto, SuPer ja Tehy näkevät viisi nykyistä erityisvastuualuetta tarkoituksenmukaiseksi perustaksi sote-uudistukselle. Uudistus on tehtävä sote-palveluiden tarkoituksenmukaisen järjestämisen ja tuottamisen näkökulmasta eikä hallinnon ehdoilla.

Terveydenhuollon työntekijäjärjestöjen kannanotto sote-uudistuksen valmisteluun:

Terveydenhuoltoalan ammattihenkilöitä edustavat järjestöt Lääkäriliitto, SuPer ja Tehy ovat huolestuneena seuranneet sote-uudistuksen valmistelua. Hallitusohjelman mukaan järjestämisratkaisu valmistellaan enintään 19 itsehallinnollisen alueen pohjalta. 14.8. julkaistun selvityshenkilöraportin mukaan alueita tulisi olla 9-12, jolloin alueilla olisi riittävä taloudellinen kantokyky kyetäkseen järjestämään kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Samalla niistä muodostuisi ”sopivia ja luontevia kokonaisuuksia” muidenkin alueille ajateltujen, kuntien tai valtion keskus- ja aluehallinnon tehtävien hoitamiseen.

Terveydenhuoltoalan järjestöjen mielestä sote-uudistus tulee tehdä ensisijaisesti terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelun järjestämisen näkökulmasta – ei aluehallinnon tai muiden alueille suunniteltujen tehtävien ehdoilla. Järjestöjen mukaan viisi nykyisiä erityisvastuualueita vastaavaa itsehallintoaluetta ovat riittävä ja tarkoituksenmukainen määrä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen. Vain näin voidaan taata kansalaisten palvelujen saaminen ja uudistukselle asetettujen huomattavien säästötavoitteiden toteutuminen.

Mikäli itsehallinnollisia alueita perustetaan samalle erityisvastuualueella useampia, on seurauksena alueiden välisen kilpavarustelun jatkuminen. Se johtaa taloudellisten ja henkilöstöresurssien ohjautumiseen erikoissairaanhoitoon eikä perustason palveluiden vahvistamiseen, mikä kuitenkin on uudistuksen keskeinen tavoite. Uudistukselle asetettu julkisten menojen säästötavoite jää samalla toteutumatta.

Erityisvastuualueet ovat olemassa oleva rakenne, jolla on laissa säädetty velvoite alueen sisäisestä työnjaosta sopimiseen. Ne ovat kykeneviä vastaamaan myös vaativan erikoissairaanhoidon palveluista alueellaan lukuun ottamatta valtakunnallisesti keskitettäviä palveluja. Ei ole tarkoituksenmukaista pirstaloida järjestelmää ja haaskata resursseja tarpeettoman monien alueiden hallintoon, vaikka hieman pienemmätkin alueet voisivat täyttää riittävän taloudellisen kantokyvyn vaatimuksen.

Tuula Rajaniemi puheenjohtaja, Lääkäriliitto

Silja Paavola puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Rauno Vesivalo puheenjohtaja, Tehy

Lisätietoja:
Lääkäriliitto, johtaja Heikki Pärnänen, 040 546 5316
SuPer, kehittämisjohtaja Jussi Salo, 050 411 0169
Tehy, johtaja Kirsi Sillanpää, 040 820 7848

Suomen Lääkäriliitto on ammattijärjestö, johon kuuluu 95 % Suomessa toimivista lääkäreistä. Lääkäriliitossa on noin 27 000 jäsentä.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja alalle opiskelevien ammattiliitto. SuPerissa on jäseniä yli 86 000.

Tehy on maan suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö, joka edustaa laajasti koulutettua hoitohenkilöstöä. Tehyssä on yli 160 000 jäsentä.