5.1.2018

Terveyspalvelualan työehtosopimus TPTES:n neuvottelut jatkuivat

Neuvottelut Terveyspalvelualan työehtosopimuksen osalta jatkuivat 4.1.2018. Osapuolet jättivät puolin ja toisin kirjallisesti tavoitteensa ja näistä tavoitteista käytiin perusteellista keskustelua.

Erityisesti keskityttiin palkkaukseen ja palkkausjärjestelmää koskeviin kysymyksiin, paikalliseen sopimiseen sekä henkilöstön edustajien toimintaedellytyksiä koskeviin asioihin. Myös työaikoihin ja vuosilomamääräyksiin liittyvät tavoitteet olivat keskeisesti esillä. Seuraava tapaaminen on sovittu 18.1.2018. Lisäksi on sovittu yksi lisäneuvotteluaika 24.1.