25.6.2014

Tiedote: Ennaltaehkäisevä työ vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa ennaltaehkäisevän työn merkityksestä vaikeinakin taloudellisina aikoina. Ennaltaehkäisevä työ vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.Laadukas ja varhain aloitettu hoito on ennaltaehkäisevää ja tehokasta. Oikea-aikainen hoito ennaltaehkäisee myös ongelmien kertaantumista. Esimerkiksi laadukkaalla perushoidolla voidaan vähentää erilaisten infektioiden, iho-oireiden ja makuuhaavojen riskiä. Lähi- ja perushoitajien vähentäminen on jo nyt aiheuttanut perushoidon tason laskua monissa työpaikoissa. SuPer on lähestynyt tänään 10 000 kuntapäättäjää ennaltaehkäisevän työn merkityksestä.

Kansanterveyttä kuormittavien sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa tarvitaan koulutettua työvoimaa. Osaamisen tulee olla laaja-alaista sisältäen sekä sosiaali- että terveydenhuollon osaamista.

Lähi- ja perushoitajilla on laaja ja monipuolinen koulutus, joka antaa valmiudet työskennellä kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla. Monipuolisella ja laaja-alaisella osaamisella varmistetaan henkilökunnan liikkuvuus ja mukautuvuus koko sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä palvelutarpeiden muuttuessa. Sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyssä lähi- ja perushoitajat ovat keskeisessä roolissa varhaiskasvatuksesta vanhustenhoitoon.

Lähi- ja perushoitajat työskentelevät lähellä ihmistä, ja siten ovat avainasemassa hoitotilanteissa. Lähellä toimiessaan he kykenevät ohjaamaan ja sitouttamaan ihmisen omaan hoitoonsa, kuntoutumiseensa ja kasvuunsa siinä määrin kun se on mahdollista. Lähi- ja perushoitajat ovat kokonaisvaltaisen hoidon osaajia moniammatillisissa tiimeissä.
 
Koulutettujen lähi- ja perushoitajien osaamisen monipuolinen hyödyntäminen erilaisissa työtehtävissä on työnantajalta järkevää ja kustannustehokasta. Osaamisen laaja käyttöönotto ja työpaikoilla tapahtuva kouluttaminen uusiin tehtäviin turvaa myös sen, että työnantaja ei aiheuta itselleen työvoimapulaa tulevaisuudessa ja vaikeuta oman organisaationsa päivittäistä toimintaa. Lähihoitajista 45 prosenttia on tällä hetkellä sitä mieltä, ettei heidän osaamistaan täysipainoisesti hyödynnetä. Tällainen osaamisen hukkaputki synnyttää työnantajille kustannuksia ja laskee työntekijöiden työmotivaatiota.
 
Annetun hoidon tulee perustua asiakkaan todellisiin tarpeisiin. Oikea-aikainen hoito ennaltaehkäisee myös ongelmien kertaantumista. Vanhusten laitospaikkojen vähentämisellä ja siirtymisellä kotiin annettaviin palveluihin on tavoiteltu 300 miljoonan euron vuosisäästöjä. Koska asiakaskäynnit kotihoidossa ovat lyhyitä ja toimenpidekeskeisiä, ne eivät edistä asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumista. Kotihoidon mahdollisuutena pitää olla ennaltaehkäisy ja kuntoutus.
 
SuPer on lähestynyt tänään 10 000 kuntapäättäjää ennaltaehkäisevän työn merkityksestä materiaalilla, johon voi tutustua tästä.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085