13.5.2014

Tiedote: Hyvä tahto ei riitä - henkilöstöä edelleen liian vähän

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii vanhuspalvelulakiin sitovaa henkilöstömitoitusta. Heinäkuussa 2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain säätämisen yhteydessä lain tausta-aineistoon kirjattiin lupaus lain tarkistamisesta, johon myös maamme johtavat ministerit sitoutuivat. Ministerien lupaus oli se, että mikäli yksikin vanhustenhoidon ympärivuorokautisen hoidon yksikkö alittaa 0,5:n vähimmäismitoituksen vuoden 2014 aikana, mitoitus kirjataan lakiin. SuPerin tänään julkaistun selvityksen mukaan 0,5:n henkilöstömitoituksen alittaa edelleen noin joka viides paikka. Tämä 0,5-tasoinen mitoituskin on monessa tapauksessa vain säilytystä, eikä sellaisella mitoituksella voida tarjota hyvää hoitoa, puheenjohtaja Paavola sanoo ja odottaa nyt poliitikkojen lunastavan antamansa lupauksen.

SuPer selvitti henkilöstömitoitusta vanhustenhoidossa
SuPer selvitti henkilöstömitoitusta vanhustenhoidon ympärivuorokautisessa hoidossa ja sai tiedot 73 eri työpaikalta. Selvityksessä matalin mitoitus oli 0,38 ja tutkittujen paikkojen keskiarvo oli 0,54. Mitoitukseen laskettiin henkilöt, jotka osallistuivat välittömään hoitotyöhön. Selvityksen haluttiin antavan todellisen kuvan tilanteesta ja mitoitukset laskettiin sen vuoksi toteutuneista työvuoroista kolmen viikon ajalta.

Henkilöstön määrän ja koulutuksen tulee vastata toimintayksikön palveluja tarvitsevien asiakkaiden tarpeita mahdollistaen laadukkaat ja yksilölliset palvelut ja hoidon. Henkilöstön määrän on vastattava asiakkaiden hoidon ja palvelujen tarvetta. Tehostetussa palveluasumisessa mitoitus ei saa alittaa vähimmäissuositusta 0,5 missään olosuhteissa ja 0,6-0,7 mitoitus pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla on ehdoton minimi. SuPerin näkemyksen mukaan hyvä mitoitus on 0,8 ja tämä sama taso oli pohjana myös STM:n ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa vuodelta 2008.

Hyvä tahto ei riitä - tarvitaan laki
Kuntapäättäjät ovat vastustaneet sitovaa mitoitusta ja perustelleet kantaansa sillä, ettei asiaa tarvitse kirjata lakiin, koska jokainen työnantaja haluaa tarjota hyvää vanhustenhoitoa. Kuntapäättäjillä ja yksityisillä palveluntarjoajilla on nyt ollut mahdollisuus parantaa vanhustenhoidon tilaa ilman lain pakottavaa voimaa. Parannusta asiaan ei ole tullut. Kärsijöinä ovat olleet asiakkaat, omaiset ja työntekijät. Olemme jo nyt menettäneet vanhustenhoidosta lukuisia työntekijöitä, jotka ovat väsyneet liiallisen työmäärän ja eettisen työkuorman alle. Riittämätön koulutetun hoitohenkilökunnan määrä on edelleen suurin ongelma vanhustenhoidossa.

SuPer toimittaa selvityksen valvontaviranomaisille tiedoksi ja odottaa päättäjiltä nyt lupausten sijaan tekoja. Vuoden 2015 eduskuntavaalit lähestyvät ja monet poliitikot myös lupaavat tilanteen parantamista. - Nyt ei kaivata löysiä lupauksia vaan tekoja, vaatii puheenjohtaja Paavola.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoa:
Puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085
Ammattiasiainpäällikkö Kristina Lamberg, 09 2727 9148

Tutustu selvitykseen (PDF, 528 kt)