18.7.2014

Tiedote: Ikäihmisten kodit on saatava kuntoon, jos laitoshoitoa vähennetään

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan kuntien ja valtion on tuettava enemmän ikäihmisten kotien peruskorjaamista. Hallituksen tavoite vähentää laitospaikkoja on kriisiyttänyt kotihoidon. Toimivan kotihoidon toteutumiseen ei ole annettu riittäviä resursseja. Työntekijöillä ei ole riittävästi aikaa ja usein myös asiakkaiden asunnot ovat hyvin puutteellisia. Osassa asunnoissa on vain ulkohuussi ja heikot peseytymismahdollisuudet. Se ei puheenjohtaja Paavolan mielestä ole inhimillistä ikäihmisille eikä heidän hoitajilleen Suomessa vuonna 2014.

Kotihoidon ongelmat ovat kasvaneet entisestään viime aikoina. Kotihoidon asiakkaista useat ovat suuren tuen tarpeessa. Vanhuspalvelulaki edellyttää kunnilta riittävien resurssien ohjaamista ikäihmisten palveluihin. Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa huomioidaan asiakkaan tarpeet ja määritellään ne keinot, joilla turvataan hänen hoitonsa ja toimintakyvyn säilyminen mahdollisimman hyvänä. - Todellisuus on usein aivan toista kuin lainsäädäntö ja suunnitelmat, toteaa puheenjohtaja Paavola.

Laitoshoidon vähentäminen ja kotihoidon lisääminen ovat hallituksen valitsema toimintamalli.  Kotihoidossa on kuitenkin monia epäkohtia, jotka estävät hyvien tavoitteiden toteutumisen. Yksi suuri epäkohta on asuntojen toimimattomuus. Erityisesti wc- ja peseytymistilat voivat olla hyvinkin puutteelliset. Monilla asiakkailla on myös tasapaino- tai liikkumisongelmia ja silloin on huomioitava asunnon esteettömyys. Näiden epäkohtien korjaamiseen on löydyttävä rahaa. Toimivat ja riittävät tilat ovat edellytys sekä potilas- että asiakasturvallisuudelle ja kysymyksessä on myös työntekijöiden työturvallisuus. 

Hoitajilta tulee yhä enemmän viestiä siitä, että nyt ehditään käydä vain hoitamassa lääkitys ja varmistamassa se, että asiakas on vielä elossa. Asiakkaan hoitoon käytettävä aika on riittämätön. Useimmiten ei ole aikaa ennaltaehkäisevään ja toimintakykyä ylläpitävään hoitoon. Tämä on väärä tapa säästää. Tilannetta pahentaa vielä se, että vähenevistä laitospaikoista joutuvat niitä tarvitsevat ikäihmiset jopa taistelemaan. Puheenjohtaja Paavolan saamien viestien mukaan tässä taistelussa parhaiten pärjäävät ne ikäihmiset, joilla on äänekkäimmät omaiset.

SuPer vaatii muutosta siihen, että hoitajat joutuvat kamppailemaan liikaa eettisten kysymysten kanssa. Kotihoidossa tulee usein tilanteita, joissa työntekijällä on ristiriitainen olo työpäivän jälkeen. Työntekijällä on tietoisuus siitä, että hänelle ei annettu aikaa hoitaa asiakasta riittävän hyvin. Lisäksi hänellä on pelko asiakkaan puolesta siitä, kuinka tämä pärjää kotona. Osa kotihoidon työntekijöistä ei ole tätä taakkaa kestänyt ja on irtisanoutunut liian kuormittavan työtahdin vuoksi.

SuPerin järjestämässä keskustelutilaisuudessa ”Kuka hoitaa äitiäsi ja isääsi?” SuomiAreenassa Porissa keskustelivat tänään 18.7. professori Sirkka-Liisa Kivelä, professori Urpo Kangas, Suomen Senioriliikkeen aktiivi Kaija-Leena Sinkko sekä SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola. Paneelin juonsi SuPerin erityisasiantuntija Raija Moilanen.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085