4.6.2014

Tiedote: Jaksotyöajan kehittäminen tärkeää sosiaali- ja terveydenhuollossa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytyväinen tänään saavutettuun neuvottelutulokseen kuntasektorin jaksotyöaikamääräysten uudistamisesta. SuPer on tavoitellut pitkään uudistusta. – Jaksotyö on sosiaali- ja terveydenhuollossa laajasti käytössä oleva työaikajärjestelmä. Nyt sovitut asiat ovat askel kohti parempaa työaikajärjestelmää, Paavola sanoo.

Jaksotyömääräyksistä saavutettiin tänään kunta-alan pääsopijajärjestöjen ja KT Kuntatyönantajien kesken neuvottelutulos. Sopimusmääräykset tulevat voimaan 1.6.2015. Uudistuksen tavoitteena on selkiyttää ja yksinkertaistaa jaksotyötä koskevia KVTES-sopimusmääräyksiä. Tavoitteena on myös parantaa työhyvinvointia ja palvelutoiminnan tuloksellisuutta.

Neuvottelutuloksen mukaan keskeisiä muutoksia ovat seuraavat. Säännöllisen työajan keskimääräinen pituus säilyy ennallaan mutta tasoittumisjakson tulee olla 2-4 viikkoa. Arkipyhä alentaa ylityörajaa. Keskeytyneen jakson määräykset muuttuvat. Työvuoroja saa olla peräkkäin enintään seitsemän. Työvuoroluetteloon suunnitellaan koko säännöllinen työaika. Työvuoroluetteloon ei saa suunnitella ylityötä.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085