18.9.2014

Tiedote: Sote-palvelujen kilpailuttamisen oltava reilua myös työntekijöiden kannalta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer käynnistää tänään kampanjan jäsenilleen yksityissektorin haasteista. Yksityissektorilla on osittain samat haasteet kuin julkisella sektorilla, mutta työpaikkojen kirjo on laajempi. Sieltä löytyvät sekä parhaat että myös huonoimmat työpaikat.  Yksi keskeinen haaste on palvelujen kilpailuttaminen ja sen myötä mahdollisesti työntekijöiden siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen. Tällöin tulisi noudattaa liikkeen luovutusta koskevaa lainsäädäntöä. Liikkeen luovutuksessa työntekijä siirtyy uudelle työnantajalle niin kutsuttuna vanhana työntekijänä entisine työsuhteen ehtoineen. Yksityisellä sektorilla kamppaillaan myös riittämättömän henkilöstömäärän ja jaksamisongelmien kanssa. Irtisanomiset ja muut säästötoimet näkyvät myös sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla.

Viime aikoina liikkeen luovutukseen liittyviä riita-asioita on tullut SuPerin hoidettavaksi entistä enemmän. Jäsenistön kannalta ikäviä tapauksia ovat olleet esimerkiksi tilanteet, joissa kunta tai kuntayhtymä ottaa toiminnan yksityiseltä toimijalta itselleen ja pyrkii väittämään, ettei kyseessä ole liikkeen luovutus. Tähän pyritään muun muassa siten, että vanhaa henkilöstöä ei oteta vastaan lainkaan, vaikka toiminnan luonne, asukkaat ja tilat pysyisivätkin entisellään.

Myös yksityissektori kamppailee riittämättömän henkilöstömäärän kanssa. Sekä julkisella että yksityisellä sektorilla on oltava riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa. Tämä on edellytys hyvälle hoidolle ja työntekijöiden hyvinvoinnille. Ongelmana on myös, että valvontaviranomaisella ei ole ollut riittävästi resursseja valvoa henkilöstömitoituksia. Uutena ongelmana on, että myös valvontaviranomainen on hyväksynyt alle suositusten jääviä mitoituksia.

Yksityisellä sektorilla ei luottamusmiesjärjestelmä ole vielä yhtä toimiva kuin julkisella sektorilla. Esimerkiksi kunta-alalla on totuttu neuvottelemaan asioista yhdessä työntekijöiden kanssa. Järjestelmä on vakiintunut. Yksityisellä sektorilla joudutaan vielä kamppailemaan luottamusmiesjärjestelmän käyttöönotosta työpaikoilla.

SuPerin yksityissektorin Veny Varo Vaikene -kiertue on tämän syksyn aikana 20 paikkakunnalla.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Yksityisellä sektorilla työskentelee noin 30 prosenttia lähihoitajista.


Lisätietoa:
puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085
yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens, 050 385 8042
 
Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan työsopimuslain mukaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.