15.10.2014

Tiedote: Sote-alueille annettava myös tuotantovastuu

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer antoi lausuntonsa sote-järjestämislaista. Puheenjohtaja Silja Paavola pitää lakia tärkeänä, mutta on pettynyt lakiluonnokseen. Hänen mukaansa se ei auta saavuttamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon sellaista turvaa ja vakautta kuin lain tavoitteiksi oli asetettu. Vaarana on, että järkevien ja kustannustehokkaiden toiminnallisten kokonaisuuksien muodostuminen ei tule onnistumaan, ja toivotut säästöt jäävät saavuttamatta. Esityksen heikkous on, että viidelle suurelle sote-alueelle ei anneta palveluiden tuotantovastuuta.

Nyt esitetty toimintamalli tulee jäämään liian pirstaleiseksi, kun sinne tulee monia tuottajia. Sillä ei pystytä rakentamaan saumattomasti toimivia ja kustannustehokkaita palveluketjuja. Myöskään tietojärjestelmiä eikä henkilöstöhallintoa pystytä harmonisoimaan riittävästi. Uhkana on, että rakentamisesta tutut tuottajien ketjuttamiset ja heikko laatu kohtaavat eikä kenelläkään ole kokonaisuus hallinnassa.

Palveluverkon tarkoituksenmukainen rakentaminen on helpompaa, mikäli alueella on vain yksi kuntayhtymä, jolla on myös merkittävä tuotantovastuu. Se pystyisi vastaamaan myös yliopistosairaaloiden toiminnasta. Suuri sote-alue voi ostaa palveluita yrityksiltä sekä kolmannen sektorin toimijoilta. Yritysten ja järjestöjen rooli on täydentävä, sillä niiltä puuttuvat edellytykset ottaa vastuuta suurista kokonaisuuksista.

Alibudjetointi johtaa säästötoimiin ja lomautuksiin
SuPer esittää lausunnossaan myös sote-rahoituksen täydellistä uudistamista. Nyt esitetty toimintamalli ja kaavailtu kustannusraami tulevat johtamaan jatkuvaan alibudjetointiin, mikä johtaa lisääntyviin säästöihin ja lomautuksiin. Se myös estää lähes kaiken ennaltaehkäisevän työn tekemisen. Tämä johtaa kustannusten nousuun. On varattava riittävät resurssit sinne, missä kalliimpia korjaavia kustannuksia aiheuttavia ongelmia voidaan parhaiten torjua.
 
Sote-alueiden verotusoikeus toisi pitkäjänteisyyttä
Sosiaali- ja terveydenhuolto vaatii pitkäjänteistä työtä ja osaavaa johtamista. Tämä voidaan turvata antamalla sote-alueille verotusoikeus, ohjaamalla valtionosuudet suoraan sote-alueille ja nimittämällä niille hallitusammattilaisista muodostuva johto. Tällä toimintamallilla voisi olla suotuisat vaikutukset kunnallisverotuksen tasoon.
 
Suurilla alueilla edellytykset turvata tasavertaiset palvelut ja hyvä henkilöstöpolitiikka

Henkilöstön asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia on parannettava, jotta palveluja voidaan tarjota asiakaslähtöisesti ja henkilöstön hyvinvointia kunnioittaen. Kaikkien osaaminen on otettava käyttöön. Henkilöstön asema sote-muutosprosesseissa on turvattava yhdenvertaisesti verrattuna kuntaliitosten pohjalta työnantajaa vaihtavien palkansaajien turvaan.

Mikäli uudistus toteutetaan järkevällä ja kustannustehokkaalla tavalla, se tulee johtamaan myös merkittäviin uudistuksiin. - Näillä toimenpiteillä voidaan turvata sote-alueiden tasavertaiset palvelut ja hyvä henkilöstöpolitiikka, toteaa puheenjohtaja Paavola.   

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085