14.8.2014

Tiedote: Sote-uudistuksen tuettava omaishoidon kehittämistä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola pitää tärkeänä, että omaishoitoa kehitetään sote-uudistuksessa. Laitoshoidon vähentäminen ja kotihoidon lisääminen lisäävät myös omaishoidon tarvetta. Sote-uudistuksessa on yhtenäistettävä omaishoidon tukikäytäntöjä. On myös turvattava riittävä omaishoidon korvaus, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut sekä vertaistuki ja koulutus.

Väestön ikääntymisen tuoma muutos sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin on suunniteltava kokonaisuutena. Jo nyt kotihoito on kriisissä ja kriisi syvenee, jos laitoshoidon vähentämisen aiheuttamia seurauksia ei täysin ymmärretä eikä oteta huomioon. Omaishoidon ja virallisen hoidon välistä yhteistyötä on parannettava. On turvattava omaishoitajan riittävät lepohetket, kehitettävä omaishoitajien osaamista ja tarjottava heille paremmat työvälineet. Kotona asumista on tuettava niin, että tuetaan myös asuntojen peruskorjauksia.

Arvioiden mukaan Suomessa on yli 300 000 omaishoitajaa tällä hetkellä. Määrä tulee kasvamaan. Omaishoidon tukea ei kuitenkaan saa kuin pieni osa tästä määrästä.  Yhteiskunnassa lasketaan ikääntyneiden omaishoidon arvon olevan noin 2,8 miljardia euroa vuodessa, osoittaa VTM Sari Kehusmaan väitöstutkimus. On siis tarpeellista miettiä miten omaishoitajia todella autetaan.  On välttämätöntä, että turvataan omaishoitajien mahdollisuus tavalliseen palkkatyöhön. Työelämän on joustettava työntekijän elämäntilanteen mukaan.

Omaishoidon tuki on oltava suurilla maksajilla: valtiolla tai suurilla sote-alueilla. Siihen on myös budjetoitava riittävästi. Tueksi on lisäksi saatava lainsäädännöllistä ohjausta. Omaishoidon ja kotihoidon toimintaedellytysten turvaamisella kunnat voivat vähentää merkittävästi kalliimpia kustannuksia. Näiden laiminlyönti kostautuu lisääntyvinä sairaala- ja laitoshoitojaksoina.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085